Troki planują zamknąć starówkę dla samochodów

Samorząd Trok chce zamienić stare miasto w strefę pieszą i rowerową. Władze samorządowe uważają, że dzięki temu będzie szerszy dostęp do historycznego i kulturowego dziedzictwa centralnej części miasta i będą zapewnione bezpieczeństwo oraz komfortowe warunki dla pieszych i rowerzystów. Jednocześnie starówka zostanie „uwolniona” od uciążliwego ruchu samochodowego.

zw.lt
Troki planują zamknąć starówkę dla samochodów

Fot. Joanna Bożerodska

Obecnie jest analizowane studium wykonalności tego projektu.

Zamknięty będzie odcinek obejmujący początek ulicy Karaimskiej, który biegnie od ronda przez którą przechodzi droga krajowa nr 107 i wchodzi na starówkę Trok i biegnie do końca ulicy Karaimskiej, gdzie zaczyna się ulica Witolda.

Studium wykonalności zostało przygotowywane przez administrację samorządu trockiego we współpracy z firmą konsultingową Civitta oraz projektantem strategii i krajobrazu miast, agencją BAULAND.

Realizatorzy projektu organizują spotkanie, podczas których mieszkańcy Trok poznają szczegóły projektu,

Spotkanie odbędzie się zdalnie 13 kwietnia o godzinie 17:00. Link rejestracyjny: https://forms.gle/eAgxQ4gTxFaDBxSKA

Planowana zamknięta strefa dla samochodów. Fot. madeinvilnius.com
PODCASTY I GALERIE