Troki liderem rankingu turystycznego. Na liście Uniwersytet Wileński, Kojrany, Park Europy

Troki po raz kolejny zostały liderem rankingu obiektów turystyki lokalnej. Co roku listę najbardziej atrakcyjnych miejscowości i obiektów sporządza instytucja pożytku publicznego Terra Publica.

terrapublica.lt
Troki liderem rankingu turystycznego. Na liście Uniwersytet Wileński, Kojrany, Park Europy

„Troki były i prawdopodobnie pozostaną obiektem Nr. 1. W ubiegłym roku uporządkowano zespół zamkowy na półwyspie i dwór w Zatroczu, dobiega końca rekonstrukcja kościoła, pojawiają się nowe placówki hotelowe i gastronomiczne. Dogodne miejsce na mapie Litwy, otoczenie jezior i średniowieczny zamek pozwalają Trokom konkurować z najpiękniejszymi miejscowościami w Europie” – czytamy w uzasadnieniu przyznania pierwszego miejsca.

Ranking jest ogłaszany od roku 2009. Terra Publica gromadzi i analizuje informacje o miasteczkach i wsiach, parkach, muzeach i innych obiektach turystycznych. W tym roku ocenie poddano ponad 500 miejscowości.

Jak podają autorzy rankingu, podstawowe kryteria oceny to znaczenie samego obiektu, jego infrastruktura oraz atrakcyjność pod względem turystycznym. Dodatkowe czynniki to między innymi tematyka obiektu, wyposażenie ekspozycji, sezonowość, aktualność dla różnych grup społecznych, położenie geograficzne, warunki sanitarne i wiele innych.

Na drugim miejscu rankingu znalazła się Neringa, trzecie miejsce przypadło Solecznikom.

11 miejsce na liście przyznano Uniwersytetowi Wileńskiemu. „To kolebka nauki Litwy, gdzie czuć ducha średniowiecza. Nie wiadomo tylko, więcej korzyści czy szkody przynosi niezupełnie udana rekonstrukcja dzwonnicy kościoła św.św. Janów i łapiące przechodniów za poły kasjerki” – napisali autorzy rankingu.

Na 17 miejscu uplasował się ogród botaniczny w Kojranach, na 18 – Park Europy z zrekonstruowanym młynem wodnym w Lubawie.

PODCASTY I GALERIE