Wilno i Wileńszczyzna
BNS

Troki chcą upamiętnić mieszkających kiedyś w mieście Żydów

Dyrekcja Trockiego Historycznego Parku Narodowego wystąpiła do Ministerstwa Kultury z propozycją upamiętnienia Żydów, którzy mieszkali na tych terenach. Dane w rejestrze zabytków kulturowych o pałacu w Zatroczu mają być uzupełnione o dane dotyczące obozu pracy, który działał w czasie okupacji nazistowskiej.

Według pomysłodawców na podstawie zdjęcia, które zachowało się z 1947 roku, należy ustalić dokładne miejsce synagogi w Trokach oraz rozważyć możliwość odbudowy budynku, zburzonego w 1966 roku, lokalizując w tym pomieszczeniu centrum poznawania wspólnot etnicznych i religijnych, które zamieszkiwały miasto.

Według dyrekcji parku do połowy XX wieku Żydzi stanowili około jednej trzeciej mieszkańców Trok. O trockiej wspólnocie żydowskiej przypomina stary cmentarzy obok jeziora Bernardynów oraz masowy pochówek ofiar Holokaustu w lesie Varnikiai nieopodal jeziora Skaistys. Według historyków w tym miejscu zgładzono około półtora tysiąca Żydów, w większości dzieci.

Tagi:

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!