,,Trasa była piękna i spokojna”. Harcerska pielgrzymka ulicami Wilna

Z pieśnią „Barka’’ harcerze z Wileńskiego Hufca Maryi im. Pani Ostrobramskiej oraz przedstawiciele Stowarzyszenia „Nie lękajcie się” im. Jana Pawła II dotarli wczoraj wieczorem pod Katedrę Wileńską. W ten sposób około 50-osobowa grupa pielgrzymów uczciła dzień św. Kazimierza.

Ewelina Mokrzecka

Prawie 13-kilometrowa pielgrzymka pod hasłem „Młodzież Św. Kazimierza“ rozpoczęła się od kościoła św. Kazimierza w Nowej Wilejce. ,,Byliśmy bardzo szczęśliwi, że ksiądz proboszcz czekał na młodzież w kościele, odczytał przepiękną modlitwę do św. Kazimierza, a następnie wszystkich wodą święconą pobłogosławił na drogę, życząc dobrego pielgrzymowania. Trasa 12, 7 km była przepiękna i spokojna’’ – powiedział zw.lt inicjator przedsięwzięcia ks. Dariusz Stańczyk.

Z Miednik do Kowalczuk

Po przybyciu pod Katedrę Wileńską harcerze zgodnie stwierdzili, że pielgrzymka była niesamowitą przygodą. ,,W 2008 roku na 60-lecie bulli papieskiej, ustanawiającej św. Kazimierza patronem młodzieży, odbyliśmy pierwszą taką pielgrzymkę pieszą z Zamku Królewskiego w Miednikach do Szumska, a później dotarliśmy pod pomnik błogosławionego Jana Pawła II w Kowalczukach’’ – poinformował założyciel Wileńskiego Hufca Maryi im. Pani Ostrobramskiej.

Ks. Stańczyk zauważył, że podczas pielgrzymki policja zaczęła kochać młodzież. ,,Trzy radiowozy pomagały pielgrzymom’’ – żartował ksiądz, podkreślając, że pielgrzymi posiadali wszystkie stosowne zezwolenia.

Biwak DMB

Po wspólnej modlitwie oraz krótkiej historii o patronie młodzieży przy kaplicy św. Kazimierza na harcerzy czekały pączki ufundowane przez podharcmistrza honorowego Mariana Tarejlisa.
,,Jesteśmy po dużej uroczystości harcerskiej. Przez trzy dni byliśmy na biwaku DMB – Dzień Myśli Braterskiej w Mickunach. Odbyły się tam zawody siatkarskie, koszykarskie. Jednocześnie 1 marca mieliśmy święto Żołnierzy Wyklętych. Przywiozłem żołnierza Armii Krajowej Władysława Korkucia,
który poprowadził to święto’’ – podzielił się z zw.lt ksiądz.

W najbliższej przyszłości harcerze z Wileńskiego Hufca pojadą na wycieczkę autokarową do Rzymu.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej