Transmisje na żywo ze Świątyni Miłosierdzia Bożego

Do niedzieli (3 kwietnia) trwa Tydzień Miłosierdzia Bożego. Sanktuarium Bożego Miłosierdzia jest otwarte całą dobę. Pomiędzy odprawianymi Eucharystiami odbywa się adoracja Najświętszego Sakramentu i jest możliwość spowiedzi św. W internecie można oglądać transmisje na żywo ze świątyni.

zw.lt
Transmisje na żywo ze Świątyni Miłosierdzia Bożego

Fot. Świątynia Miłosierdzia Bożego

1 kwietnia, Piątek

Dziś sprowadź mi dusze, które są w więzieniu czyśćcowym i zanurz je w przepaści miłosierdzia mojego, niechaj strumienie krwi mojej ochłodzą ich upalenie. Wszystkie te dusze są bardzo przeze mnie umiłowane, odpłacają się mojej sprawiedliwości; w twojej mocy jest im przynieść ulgę. Bierz ze skarbca mojego Kościoła wszystkie odpusty i ofiaruj za nie… O, gdybyś znała ich mękę, ustawicznie byś ofiarowała za nie jałmużnę ducha i  spłacała ich długi mojej sprawiedliwości.

7.00 Msza Św. (w języku litewskim). Celebruje ks. Vaidas Vaišvilas.
8.30 Msza Św. (w języku polskim). Celebruje ks. Ronald Kuźmicki.
11.30 Różaniec
12.00 Msza Św. (w języku litewskim). Celebruje ks. biskup z Telšiai Jonas Boruta, SJ.
13.30 Msza Św. (w języku polskim). Celebruje ks. Jurgis Vitkovski.

16.00 Msza Św. (w języku litewskim). Celebruje ks. biskup pomocniczy Archidiecezji Kowieńskiej Kęstutis Kėvalas. Międzynarodowa transmisja przez Radio Maryja do 70 państw.
18.00 Msza Św. (w języku litewskim). Celebruje ks. Virginijus Česnulavičius.
19.00 Różaniec
19.30 Uroczysta Liturgia Godzin. Nieszpory.
20.00 Msza Św. (w języku litewskim). Celebruje ks. Arūnas Simonavičius.
24.00 Różaniec (w języku łacińskim)
2.30 Różaniec
3.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
5.00 Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana
6.30 Różaniec

2 kwietnia, Sobota
Dziś sprowadź mi dusze oziębłe i zanurz je w przepaści miłosierdzia Mojego. Dusze te najboleśniej ranią Serce Moje. Największej obrazy doznała dusza Moja w Ogrójcu od duszy oziębłej. One były powodem, iż wypowiedziałem: Ojcze, oddal ten kielich, jeżeli jest taka wola Twoja. – Dla nich jest ostateczna deska ratunku uciec się do miłosierdzia Mojego.

7.00 Msza Św. (w języku litewskim). Celebruje ks. Vaidas Vaišvilas.
8.30 Msza Św. (w języku polskim). Celebruje ks. Jurek Czarniawski, CSJ.
11.30 Różaniec
12.00 Msza Św. (w języku litewskim). Celebruje ks. biskup z Šiauliai Eugenijus Bartulis.
13.30 Msza Św. z udziałem III Zakonu Franciszkańskiego
14.30 Różaniec
15.00 Godzina Miłosierdzia
15.45 Koronka do Bożego Miłosierdzia (w języku polskim)
16.00 Msza Św. (w języku polskim). Celebruje ks. Andžej Šuškevič.
18.00 Msza Św. (w języku litewskim). Celebruje ks. Artūras Kazlauskas.
19.00 Różaniec
19.30 Uroczysta Liturgia Godzin. Nieszpory.
21.00 Ekumeniczna Droga Światła z Ostrej Bramy do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Prosimy o przyniesienie świec. Po procesji w Sanktuarium zostanie odśpiewana ,,Apokalipsa Św. Jana Apostoła” (Apocalypsis Joannis).
24.00 Różaniec (w języku łacińskim)
2.30 Różaniec
3.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
5.00 Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana
6.30 Różaniec

3 kwietnia, Niedziela Miłosierdzia Bożego
ŁASKA I POKÓJ OD TEGO, KTÓRY JEST I KTÓRY BYŁ, I KTÓRY PRZYCHODZI

7.00 Msza Św. (w języku litewskim). Celebruje ks. Vaidas Vaišvilas
8.30 Msza Św. (w języku polskim). Celebruje ks. prał. Jan Kasiukevič
10.00 Msza Św. (w języku litewskim). Celebruje ks. Valdas Girdžiušas.
12.00 Msza Św. (w języku litewskim). Celebruje metropolita Wileński ks. arcybiskup Gintaras Grušas. Transmisja telewizyjna przez LRT,, Kultūra“.
13.30 Msza Św. (w języku polskim). Celebruje ks. biskup pomocniczy Archidiecezji Wileńskiej Arūnas Poniškaitis.
14.30 Różaniec
15.00 Godzina Miłosierdzia
17.00 Msza Św. (w języku angielskim). Celebruje ks. arcybiskup metropolita Wileński Gintaras Grušas. EWTN Global Catholic Network transmisja telewizyjna do USA i innych państw na różnych kontynentach.
19.00 Różaniec
19.30 Uroczysta Liturgia Godzin. Nieszpory.
20.00 Msza Św. (w języku litewskim). Celebruje ks. Hans Friedrich Fischer. Uczestniczy wpólnota z Wileńskiego Seminarium Duchownego im. Św. Józefa.

PODCASTY I GALERIE