Tradycyjny wieczór Pieśni Biesiadnej w DKP

W niedzielę w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbył się koncert "Wieczór Pieśni Biesiadnej" zorganizowany przez Klub Miłośników Pieśni Biesiadnej przy Republikańskim Stowarzyszeniu Literatów Polskich na Litwie. W koncercie wzięli udział znani wykonawcy, członkowie klubu: Jasia Mackiewicz, Ryszard Bryżys, Zbigniew Sinkiewicz, Jarosław Królikowski i inni. Swoją twórczość przedstawili także poeci wileńscy: Teresa Markiewicz, Marzena Mackojć-Sinkevičienė, Aleksander Śnieżko. Gościnnie na scenie w DKP wystąpiła Mejszagolanka. Uczestnicy koncertu przedstawili popularne piosenki biesiadne. Wileńscy poeci zaprezentowali utwory liryczne oraz satyryczne.

zw.lt
Zobacz Więcej
Zobacz Więcej