Tradycyjne obchody Święta Konstytucji 3 maja w Wilnie

Ambasada RP w Wilnie zaprasza do wzięcia udziału w tradycyjnych obchodach Święta Narodowego Trzeciego Maja w dniu 3 maja o godz. 12:00 przy Mauzoleum Matki i Serca Syna na cmentarzu na Rossie.

zw.lt
Tradycyjne obchody Święta Konstytucji 3 maja w Wilnie

fot. Joanna Bożerodska

Uchwalona 3 maja w 1791 r.,  przez Sejm Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, konstytucja wprowadziła trójpodział władzy, niosła gwarancje swobód obywatelskich, przywoływała tradycje chrześcijańskie, tolerancji i wartości Oświecenia. Jako pierwsza w Europie i druga na świecie Ustawa Rządowa stanowiła dowód głębokiego patriotyzmu oraz zrozumienia spraw obywatelskich i społecznych.

Konstytucja 3 Maja już od momentu jej uchwalenia stała się dla mieszkańców Rzeczpospolitej symbolem niepodległości. Dawała świadectwo, że narody Rzeczypospolitej podjęły wysiłek dla ocalenia wspólnego kraju, a pamięć o niej pomogła zachować tożsamość w trudnych latach zaborów.

PODCASTY I GALERIE