Tradycyjne jesienne akcje na rzecz zabytkowych nekropolii Wilna

Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą zaprasza na tradycyjne jesienne akcje na rzecz zabytkowych nekropolii Wilna pod hasłem: ,,Poczuj dotyk żywej historii".

zw.lt
Tradycyjne jesienne akcje na rzecz zabytkowych nekropolii Wilna

,,Światełko pamięci dla Rossy i Bernardynów” (od 10.10 do 29.10 włącznie) – znicze ze szkła (nie plastikowe) przynosimy na recepcję Domu Kultury Polskiej w Wilnie (ul. Naugarduko 76).

,,Wielkie sprzątanie starych wileńskich nekropolii” (od 15.10 do 30.10 włącznie) – udział zgłaszamy zwracając się do administratorek cmentarzy Aliny Butėnienė (kom: +37061638727) lub Nijoli Minasienienė (kom: +37061525887), by uzgodnić czas przybycia i odebrać narzędzia do pracy. UWAGA! Sprzątając cmentarze przestrzegajmy wszystkich zasad bezpieczeństwa zalecanych przez Ministerstwo Zdrowia Litwy. W razie możliwości zabierzmy ze sobą kilka dużych worków na śmieci, własne rękawiczki i narzędzia pracy.

,,Lekcja historii inaczej” (18.10 niedziela, godz. 15.00) – przychodzimy na spotkanie i dowiadujemy się, jakie pomniki nagrobne zostały odnowione przez SKOnSR w roku bieżącym, jakie tajemnice chronią wymowne napisy na starych nagrobkach. Lekcja jest otwarta, zbiórka przy głównym wejściu na Starą Rossę (ul. Rasu 32).

,,Widmo na Cmentarzu Bernardyńskim” (wieczór 31.10, sobota) – odwiedzamy stronę internetową www.rossa.lt SKOnSR sympatykom Wilna przedstawi mało znaną, dzisiaj już zapomnianą, opartą na faktach opowieść o zjawie na Cmentarzu Bernardyńskim. Każdy chętny będzie mógł ją sobie przeczytać.

,,Zapalanie zniczy na Rossie i Bernardynach” (01.11 niedziela, godz. 14.30) – dołączamy do akcji i wspólnie z harcerzami, członkami SKOnSR i mieszkańcami miasta płomieniami zniczy ogrzewamy miejsce pamięci narodowej. Pamiętamy także o modlitwie za tych, którzy tutaj spoczywają.

,,Kwesta-Pomnikom Rossy” (31.10 sobota, 01.11 niedziela, 02.11 poniedziałek) – wspieramy grosikiem osoby kwestujące na różnych cmentarzach Wilna i Wileńszczyzny na rzecz ratowania najstarszej wileńskiej nekropolii. UWAGA! Puszki na kwestowanie można będzie odebrać w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie (ul. Naugarduko 76) od 15.10 do 30.10 wyłącznie w godzinach pracy (od godz. 8.00 do godz. 19.00) W razie potrzeby prosimy zwracać się do prezesa SKOnSR Dariusza Żyborta +37068510604. Jeżeli sytuacja epidemiologiczna zmieni się w gorszą stronę – kwesta zostanie odwołana. SKOnSR oznajmi.

,,Msza św. w intencji śp. członków SKOnSR i tych, którzy w jakiś sposób przyczyniali się lub przyczyniają się do ratowania wileńskiej Rossy” (02.11 poniedziałek, godz. 13.00) – w kościele św. Teresy w Wilnie (ul. Aušros Vartų 14).

,,Procesja żałobna na cmentarzu na Rossie” (02.11 poniedziałek) – poprowadzi ks. Ronald Kuźmicki z kościoła św. Teresy w Wilnie. Dokładna godzina rozpoczęcia procesji jest ustalana. SKOnSR oznajmi.

,,Sprzątanie wypalonych zniczy” (od 05.11 do 22.11 włącznie) – zebranie ogromnej ilości zniczy jest poważnym wyzwaniem, a administracja cmentarzy nie daje rady z zaistniałym problemem. SKOnSR bardzo prosi o wyrozumiałość i udzielenie pomocy w tej sprawie. Udział zgłaszamy zwracając się do administratorek cmentarzy Aliny Butėnienė (kom: +37061638727) lub Nijoli Minasienienė (kom: +37061525887).

PODCASTY I GALERIE