Tomaszewski zgarnia wszystkie pieniądze z odpisów podatkowych

Związek Polaków na Litwie niejednokrotnie podkreślał, że jest jednym z największych beneficjentów z tytułu odpisów podatkowych (2 proc.) w kraju. Przy bliższym zapoznaniu się z deklaracjami podatkowymi na stronie Inspekcji Podatkowej wynika, że pieniądze wędrują nie do Zarządu Głównego największej polskiej organizacji na Litwie, a tylko do oddziału rejonu wileńskiego, gdzie prezesem od lat jest europoseł Waldemar Tomaszewski.

Antoni Radczenko
Tomaszewski zgarnia wszystkie pieniądze z odpisów podatkowych

Waldemar Tomaszewski/ Fot. Joanna Bożerodska

W tym roku datki z tytułu dochodu (2 proc.) na rejonowy oddział ZPL wyniosły 88 tys. 277 euro. Na ZG ZPL mieszkańcy przekazali 2 tys. 5 euro, na stołeczny oddział zaledwie 18,18 euro. Solecznicki ZPL otrzymał ponad 20 tys.

Zgodnie z litewskim ustawodawstwem mieszkańcy Litwy z odpisów podatkowych mogą przekazać 1 proc. na partie polityczne. W tym przypadku na konto AWPL-ZChR, gdzie przewodniczącym jest również Waldemar Tomaszewski, trafiło 137 tys. 59 euro. Przykładowo konserwatyści otrzymali ponad 294 tys. euro, socjaldemokraci – 149 tys. euro, a Partia Pracy – 41 tys. euro.

Najciekawsze jest jednak to, że w odróżnieniu od partii ogólnolitewskich, gdzie w większości przypadków datek od dochodów jest przekazywany drogą elektroniczną, ,,zwolennicy” AWPL preferują staromodną formę papierową. Stosunek między wersją elektroniczną a papierową wśród konserwatystów jest na poziomie 7 840:2 896, u socjaldemokratów 4 467: 5 845.

W przypadku AWPL-ZChR ten stosunek wygląda następująco 17 250:1 510. To samo dotyczy odpisów na rejonowy wileński oddział ZPL 7 487:122.

Teoretycznie ten szczegół można byłoby pominąć, gdyby w ostatnim czasie nie coraz częstsze głosy, że odpisy od podatku dochodowego na rzecz AWPL-ZChR oraz ZPL są ściągane nielegalnie bez wiedzy samych podatników.

Rejon wileński i Kolonia Wileńska

Pierwszy o sprawie nieprawnych odpisów poinformował na Facebooku pod koniec sierpnia br. radny rejonu wileńskiego z ramienia socjaldemokratów Robert Duchniewicz.

„Zwrócili się do mnie mieszkańcy z Niemenczyna, którzy otrzymali powiadomienie z Inspekcji Podatkowej w którym dowiedzieli się, że przeznaczyli 1 proc. od podatków na rzecz AWPL-ZChR. Chociaż jak mi powiedzieli, nie przeznaczali na tę partię niczego. Jako jeden z pierwszych poinformowałem o sprawie. Po czym zainteresowały się tym media. Wcześniej, wiosną, podobną informację otrzymałem z jednej ze szkół rejonu, a mianowicie z Podbrzezia. Ktoś rozdał formularze do odpisania podatków, gdzie były wpisane kody AWPL i ZPL, ale nie było nazw instytucji. Kiedy ludzie pytali, na kogo odpisują podatki, to powiedziano, że na szkołę” – powiedział zw.lt Duchniewicz.

Zdaniem radnego takich przypadków jest znacznie więcej. „Jestem przekonany, że takich osób jest więcej, bo część z nich po prostu nie zwraca uwagę na pisma VMI. Część też boi się zwrócić na policję czy do Inspekcji Podatkowej, ponieważ członkowie ich rodzin pracują w instytucjach samorządowych. Niewykluczone, że stosuje się tam pewien mechanizm zastraszania ludzi. Dochodzi nawet do kuriozalnych wypadków o czym poinformował mnie kolega z innej partii. Okazuje się, że mieszkaniec Rudominy, narodowości ukraińskiej, otrzymał pismo z VMI, że również przeznaczył pieniądze na AWPL i ZPL. Kiedy poszedł do gminy, usłyszał, że chociaż pieniądze oficjalnie poszły do partii, to jednak zostaną przekazane na szkołę” – wyjaśnił socjaldemokrata.

Przed kilkoma dniami Telewizja „Lietuvos rytas” wyemitowała reportaż, gdzie jeden z rodziców oświadczył, że przekazując część podatku na Szkołę w Kolonii Wileńskiej dowiedział się – po fakcie, że 1 proc. również przeznaczył na AWPL-ZChR. Dyrektor szkoły Artur Waluczko początkowo tłumaczył, że administracja dawała do wyboru kilka wariantów formularzy. „Kto chciał ten wspierał szkołę, ktoś kościół i szkołę, ktoś szkołę i AWPL. Więc bardzo możliwe, że ktoś się nie zorientował i złożył podpis pod tą deklaracją. Zawsze zwracałem uwagę rodzicom, żeby przed podpisaniem czegokolwiek uważnie czytali” – tłumaczył dyrektor placówki. Na pytanie dlaczego sugerowano tylko AWPL-ZChR dyrektor, że „wspiera ich Polska, więc chciało się również wesprzeć polska partię”. Później przed kamerą Waluczko oświadczył, że „został źle zrozumiany” i szkoła żadnych opcji rodzicom nie proponowała.

Zapytany Waldemar Tomaszewski poinformował, że nie widzi problemu w ściąganiu odpisów podatkowych w szkołach. „To jest swoista kampania wyborcza, ktoś idzie na targ, ktoś do szkoły. W czym problem?” – tłumaczył się europoseł. Co prawda Tomaszewski zaznaczył, że przy takiej ilości deklaracji mogą być pojedyncze naruszenia.

Dotacje państwowe

Ponadto w tym roku Główna Komisja Wyborcza przekazała w dwóch ratach na konto AWPL-ZChR dotację na łączną sumę 360 tys. euro. To oznacza de facto, że na ręce Waldemara Tomaszewskiego w 2018 r. wpłynęło ponad 580 tys. euro.

Pisząc o zamiłowaniu ofiarodawców polskiej partii na Litwie do formy papierowej, warto przypomnieć, że Waldemar Tomaszewski również ma alergię na internet i elektroniczną bankowość.

W lutym głośnym echem w litewskich mediach odbiła się sprawa kupna przez europosła nowego Volkswagena, za który zapłacił 31 tys. euro gotówką. Swoją decyzję polityk tłumaczył brakiem odpowiedniego komputera w domu.

„Ponieważ moje konto jest w Brukseli, nie mogę codziennie jeździć do banku, aby przelać pieniądze. A komputera takiego nie mam, żeby dokonać przelewu z domu. Często korzystam z takich metod, że oficjalnie pobieram gotówkę. W grudniu pobrałem 50 tys. Mam kwit” – tłumaczył się polityk.

W 2016 r. Waldemar Tomaszewski poinformował ponad to, że nie korzysta z Facebooka, ponieważ zwyczajnie brakuje mu na to czasu. „Jest moja strona (Waldemar Tomaszewski / Valdemar Tomaševski – przyp.red.), która działa jako nasz Facebook. Publikowane są tam artykuły ze strony partyjnej. Można oczywiście stworzyć oddzielną stronę. Być może warto, ale wówczas potrzebowalibyśmy dodatkowego człowieka, który by ją prowadził. Skromnie żyjemy, przede wszystkim stawiamy na bezpośredni kontakt z wyborcą. Taki kontakt daje więcej korzyści, ponieważ możemy wysłuchać wyborców“  – powiedział europoseł.

PODCASTY I GALERIE