Tomaszewski wiceprezesem Rady Polonii Świata

Waldemar Tomaszewski, europoseł, przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie - Związku Chrześcijańskich Rodzin, został wiceprezesem Rady Polonii Świata. Nowe władze wybrano podczas zjazdu walnego, który odył się 1-2 maja w Pułtusku. Przewodniczącą organizacji została Teresa Berezowski z Kanady - informuje Stowarzyszenie "Wspólnota Polska".

Tomaszewski wiceprezesem Rady Polonii Świata

Fot. Joanna Bożerodska

Jedną z inicjatyw zgłoszonych przez delegatów podczas IV Światowego Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy w 2012 roku było reaktywowanie Rady Polonii Świata, której działalność została zawieszona w roku 2007. Zjazd reaktywujący Radę Polonii Świata odbył się w dniach 9-10 listopada 2013 odbył się w Domu Polonii w Pułtusku z udziałem 65 delegatów z 32 krajów. RPŚ jest porozumieniem organizacji polonijnych na świecie, zjednoczonych w swoich celach i zadaniach, wynikających z szeroko rozumianego interesu Narodu Polskiego. Jej cele, niezależnie od zmienionej sytuacji politycznej w Polsce pozostają podobne i obejmują koordynację współpracy organizacji członkowskich Rady oraz integrację środowisk Polonii i Polaków na całym świecie a także pomoc mniejszym skupiskom polonijnym, propagowanie i obronę dobrego imienia Polski i Polaków, występowanie w imieniu zrzeszonej Polonii i reprezentacja wobec władz RP. Organizacja dba ponadto o promowanie spraw polskich i polonijnych na arenie międzynarodowej, promowanie spraw polskich mniejszości narodowych i obrona ich interesów, zachowanie polskiego dziedzictwa i kultury, promowanie i zachowanie języka polskiego w krajach osiedlenia.

W dniach 1-2 maja 2017 roku w Domu Polonii w Pułtusku odbył się kolejny Walny Zjazd organizacji członkowskich, na którym wybrano nowe władze.

Przewodniczącą RPŚ została wybrana Teresa Berezowski z Kanady. Teresa Berezowski przez wiele lat była przewodniczącą Kongresu Polonii Kanadyjskiej oraz przewodniczącą Zarządu Okręgu Kanada Związku Harcerstwa Polskiego działającego poza granicami kraju.

Wiceprzewodniczącymi zostali Helena Miziniak z Wielkiej Brytanii oraz Waldemar Tomaszewski z Litwy. Sekretarzem został Tadeusz Adam Pilat ze Szwecji, a Skarbnikiem Aleksander Zając z Niemiec .

W Prezydium Rady zasiadają również przedstawiciele następujących organizacji krajowych: Bożena Kamiński – Kongres Polonii Amerykańskiej, USA; Marek Domaradzki- Kongres Polonii Kanadyjskiej; Leszek Wikariusz – Rada Naczelna Polonii Australijskiej; Czesław Maryszczak – przedstawiciel Światowej Federacji Stowarzyszenia Polskich Kombatantów.

Do Komisji Rewizyjnej wybrano jednogłośnie Henryka Roztoczyńskiego (USA), Romana Śmigielskiego (Dania) i Annę Sokołowski (USA).

Teresa Sygnarek ze Szwecji w dalszym ciągu będzie przewodniczyć Komisji Statutowej. Jednocześnie będzie koordynatorem Komisji ds. Medialnych.

„Szczególne miejsce, zwłaszcza w obecnej sytuacji politycznej na świecie zajmuje zagadnienie – propagowanie i obrona dobrego imienia Polski i Polaków. Ta szczególna rola Polonii w tym zakresie, wynika z możliwości oddziaływania i obrony interesów Polski i Polaków poprzez kontakty i pozycje w krajach osiedlenia. Postanowiono więc kontynuować prace międzyzjazdowej Komisji Obrony Dobrego Imienia Polski i Polaków oraz wybrano prof. Kaczyńskiego na koordynatora komisji” – czytamy na stronie Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

PODCASTY I GALERIE