To pewne! Pestycydy i rozpuszczalniki mogą zwiększać ryzyko Parkinsona

Kontakt ze środkami do zwalczania owadów i chwastów oraz z rozpuszczalnikami może zwiększać ryzyko wystąpienia choroby Parkinsona. Potwierdziły to wyniki metaanalizy ponad stu wcześniejszych badań, opublikowane w „Neurology”.

PAP
To pewne! Pestycydy i rozpuszczalniki mogą zwiększać ryzyko Parkinsona

Autorka badania, Emanuele Cereda z IRCCS University Hospital San Matteo Foundation we włoskiej Pawii i Gianni Pezzoli z Parkinson Institute w Mediolanie analizowali wyniki wcześniejszych badań (w sumie – 104 publikacji) poświęconych styczności z różnego rodzaju środkami do zwalczania chwastów, grzybów, gryzoni lub owadów oraz rozpuszczalnikami – i ryzyku wystąpienia choroby Parkinsona. Wzięli też pod uwagę badania, których autorzy oceniali skalę narażenia ludzi na działanie tychże środków, np. przy okazji picia wody ze studni, mieszkania na wsi czy w ramach pracy zawodowej.

Autorzy publikacji potwierdzają obecnie, że kontakt ze środkami owado- lub chwastobójczymi, jak też rozpuszczalnikami, zwiększa ryzyko pojawienia się choroby Parkinsona od 33 do 80 proc. W kontrolowanych badaniach kontakt organizmu ze stosowanym jako herbicyd związkiem o nazwie parakwat – albo fungicydami, takimi jak maneb i mankozeb, wiąże się z dwukrotnie większym ryzykiem rozwoju tej choroby.

„Jako konsekwencja tej zależności w niektórych badaniach pojawia się również informacja o związku pomiędzy życiem na wsi a rozwojem choroby Parkinsona” – podkreśla Cereda.

PODCASTY I GALERIE