„Ten rok jest dla nas szczególny”. Święto gimnazjum im. Kraszewskiego

"Będziemy kształcić nowe pokolenia Polaków w Nowej Wilejce. Tutaj jest tryskające źródło wiedzy. Nadanie szkole miana gimnazjum zapisze się na kartach historii szkoły" - mówiła dyrektor Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego Helena Juchniewicz podczas uroczystej inauguracji gimnazjum oraz poświęcenia i przekazania nowego sztandaru szkoły.

Małgorzata Kozicz
„Ten rok jest dla nas szczególny”. Święto gimnazjum im. Kraszewskiego

Fot. Małgorzata Kozicz

„Ten rok dla naszej szkoły zapisze się jako szczególny z kilku powodów. W rankingu szkół polskich miasta Wilna zajęliśmy pierwsze miejsce, w marcu zostaliśmy gimnazjum, a od września rozpoczynamy obchody siedemdziesięciolecia szkoły. Spełniamy wymogi stawiane przez Ustawę o systemie oświaty, zapewniając wysoką jakość nauczania. Ogromny dorobek to zasługa całej społeczności szkoły” – podkreśliła w przemówieniu Helena Juchniewicz.

W centrum sobotnich uroczystości w Nowej Wilejce było poświęcenie i zaprzysiężenie uczniów na nowy sztandar gimnazjum. Chorągiew została poświęcona podczas Mszy św., koncelebrowanej przez proboszcza parafii pw. św. Kazimierza ks. Eigantasa Rudokasa i proboszcza parafii pw. Matki Boskiej Królowej Pokoju ks. Wojciecha Górlickiego.

Fundatorami sztandaru jest społeczność miasta Kielce na czele z dowódcą Kieleckiego Ochotniczego Szwadronu Kawalerii im. 13. Pułku Ułanów Wileńskich Robertem Mazurem. To on właśnie uroczyście przekazał sztandar dyrektorce szkoły Helenie Juchniewicz.

„Chlubne tradycje tej szkoły są powodem do zasłużonej dumy, ale też zobowiązaniem wobec nowego sztandaru do patriotycznej postawy i wzorowej nauki” – podkreślił rotmistrz R. Mazur.

Jako wyraz szacunku i uznania dla honorowych gości oraz fundatorów sztandaru na drzewcu zostały umieszczone gwoździe pamiątkowe, które osobiście wbił każdy z wymienionych. Zasłużeni goście otrzymali także statuetki „Przyjaciel szkoły”.

Dyrektor, przekazując z kolei sztandar uczniom gimnazjum, przyjęła ich ślubowanie.

„Przyjmujemy ten nowy sztandar, symbol tradycji i chluby szkoły i uroczyście ślubujemy: dbać o honor naszego gimnazjum, poznawać i szanować jego tradycje; kształtować w sobie postawę uczniowską, wytrwale i systematycznie zdobywać wiedzę; nie zawieść pokładanych w nas nadziei; dbać o piękno mowy ojczystej; czcić i szanować i symbole szkoły, miasta, kraju oraz nasze wartości narodowe i chrześcijańskie; kształcić w sobie cechy, które posiadał nasz patron, a w szczególności zamiłowanie do nauki i innego człowieka; w imię odwagi i prawdomówności wytrwać we własnym ślubowaniu” – powtarzali uczniowie.

Życzenia społeczności szkolnej składali licznie przybyli goście.

„Jesteście dziś liderami szkolnictwa w mieście Wilnie i chyba nieprzypadkowo – ten rok jest dla was szczególny – rok jubileuszowy, rok tak podniosłych uroczystości” – powiedział przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, europoseł Waldemar Tomaszewski, podkreślając, że zachowanie i rozwój szkolnictwa polskiego jest dziś sprawą priorytetową.

„Jestem dumny, że jako absolwent tej szkoły podpisałem akt niepodległości państwa litewskiego. Państwo litewskie, nowe państwo, dało nam zupełnie nowe możliwości kultywowania swoich tradycji, swego języka, swojej kultury. Oczywiście mamy też pewne problemy, ale wszystkie ewidentne osiągnięcia są ogromnym sukcesem społeczności polskiej” – mówił z kolei absolwent szkoły, sygnatariusz Aktu Niepodległości Litwy Czesław Okińczyc.

„Tych sukcesów szczególnie w szkolnictwie nie byłoby bez aktywnego udziału zorganizowanej społeczności polskiej. To, że Akcja Wyborcza Polaków na Litwie jest dziś w koalicji rządzącej w Sejmie, że jest w koalicji rządzącej w mieście Wilnie, przyczyniło się bardzo zacnie do tego, że szkoła jest dziś gimnazjum” – podkreślił Cz. Okińczyc.

Przemawiający wymieniali sukcesy i załugi szkoły, mówiono też o jej potrzebach. Wicemer miasta Wilna Jarosław Kamiński poinformował, że wkrótce odbędzie się renowacja jednego z budynków szkolnych.

Ważnym akcentem uroczystości stało się podpisanie umowy o współpracy między Nową Wilejką a gminą Krokowa w województwie pomorskim. Stosowny dokument podpisali starosta Nowej Wilejki Jerzy Grydziuszka i wójt gminy Krokowa Henryk Doereing.

Po oficjalnej części na gości czekał poczęstunek, przygotowany przez uczniów szkoły i zabawy integracyjne.

PODCASTY I GALERIE