Teatrałki w Szkole im. Szymona Konarskiego

19 kwietnia 2018 r. w Szkole im. Szymona Konarskiego w Wilnie odbyły się „TEATRAŁKI - 2018”.

zw.lt

Był to już siódmy z kolei konkurs inscenizacji polskiej poezji dla dzieci. W imprezie wzięły udział: Gimnazjum im. Władysława Syrokomli, Gimnazjum Inżynieryjne im. Joachima Lelewela, Szkoła – Przedszkole „Wilia” oraz Szkoła im. Szymona Konarskiego.

Wspaniały obraz artystyczny pokazali uczniowie Gimnazjum Inżynieryjnego im. Joachima Lelewela w interpretacji wiersza Jana Brzechwy „Dzik” (naucz. Alina Ewelina Szostak, Jolanta Rinkūnienė), bardzo pomysłowo interpretowali wiersz Danuty Wawiłow „Jak tu ciemno” – uczniowie klas 1-3 z Gimnazjum Władysława Syrokomli (naucz. Loreta Zagubowicz), interesujcą kompozycję sceniczną przedstawili uczniowie ze Szkoły – Przedszkola „Wilia” z wierszem Jana Brzechwy „Przyjście wiosny” (naucz. Łucja Gornatkiewicz, Elwira Markiewicz), najbardziej oryginalne przedstawienie (autor Jan Brzechwa „Przyjście wiosny”) pokazali uczniowie klas 3 ze Szkoły im Szymona Konarskiego (naucz. Grażyna Liachowicz Erkoyuncu). Za najlepszą grę aktorską wyróżniono ucznia klasy 3 Bogusława Bojarowicza (Szkoła – Przedszkole „Wilia”) oraz Rafała Ławrynowicza (Gimnazjum im. Władysława Syrokomli). Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz słodkie upominki.

W czasie narady komisji pod przewodnictwem reżysera Teatru Polskiego w Wilnie Ireny Litwinowicz, teatr „Szkic” ze Szkoły im. Szymona Konarskiego (kierownik Beata Kowalewska) zaprezentował oryginalne przedstawienie „Sen nocy wrześniowej”, które zgromadzeni na sali nagrodzili rzęsistymi brawami.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej