Targi sztuki ArtVilnius 2013. Polskie akcenty

Już jutro (26 czerwca) w Wilnie rozpoczną się międzynarodowe targi sztuki ArtVilnius 2013 – największa impreza na Litwie, poświęcona sztuce współczesnej. Wśród 50 galerii z 11 krajów będzie między innymi Galeria Znad Wilii. Swoje prace wystawi także młody wileński rzeźbiarz Rafał Piesliak. To tylko niektóre polskie akcenty zbliżającego się wydarzenia kulturalnego.

Małgorzata Kozicz
Targi sztuki ArtVilnius 2013. Polskie akcenty

Fot. FB/ArtVilnius

„Spełniliśmy wszystkie kryteria, by zakwalifikować się do udziału w tym prestiżowym wydarzeniu. Oceniano między innymi wartość artystyczną i oryginalność ekspozycji, profesjonalna działalność galerii, udział w międzynarodowych imprezach artystycznych, publikacje galerii poświęcone artystom i wystawom, i wiele innych. Zostaliśmy zaliczeni do galerii, których działalność, oryginalne pomysły, wysokiej jakości wystawy mają wpływ na rozwój sztuki współczesnej, a także galerii, propagujących młodych artystów” – mówi prezes PGA Znad Wilii Wanda Mieczkowska.

Polska Galeria Artystyczna „Znad Wilii“ przedstawi na targach troje tworców: wileńskiego malarza Ryszarda Filistowicza oraz duet artystyczny z Polski: Laurę La Wasilewską i Agę Pietrzykowską.

Targi sztuki odbywają się w litewskiej stolicy po raz czwarty. Podstawowym celem projektu ArtVilnius 2013 jest przyłączenie Wilna do systemu najbardziej znaczących europejskich centrów sztuki współczesnej, aby stało się pomostem między Wschodem a Zachodem. Targi przedstawiają reprezentacyjną panoramę współczesnych galerii sztuki z Litwy, Polski, Włoch, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Ukrainy, Białorusi, Portugalii, Łotwy.

Zobaczymy tu zarówno prace uznanych artystów, jak i młodych utalentowanych twórców. Jak mówi kierownik artystyczny przedsięwzięcia, Diana Stomienė, w tym roku na targi zgłosiło się wielu nowych gości z zagranicy.

„Galeria Stalowa z Warszawy, która po raz pierwszy bierze udział w naszym projekcie, przedstawi jednego z najwybitniejszych współczesnych artystów polskich Edwarda Dwurnika. Jego twórczość eksponowana jest na najsłynniejszych wystawach międzynarodowych, m.in. „Documenta” w Kassel i innych” – opowiada D. Stomienė.

Podczas targów ArtVilnius 2013 odbędzie się także wiele imprez towarzyszących: konferencje, dyskusje, performanse artystyczne, fotosesje, programy edukacyjne i mnóswo innych.

„Targi są skierowane do turystów i kolekcjonerów, studentów i miłośników sztuki” – podkreślają organizatorzy.

PODCASTY I GALERIE