Tamošiūnaitė nie zaproszona na program przedwyborczy w LRT

W poniedziałkowy wieczór w telewizji publicznej LRT odbył się program przedwyborczy "LRT Forumas", w którym spotkało się 6 kandydatów na mera Wilna. Do dyskusji nie została zaproszona przedstawicielka AWPL-ZChR Edyta Tamošiūnaitė. Partia oburza się, że nie zapraszając kandydatki drugiej pod względem wielkości frakcji w Radzie Miasta Wilna publiczny nadawca naruszył zasadę równouprawnienia. Telewizja tłumaczy, że z powodu ograniczeń czasu i miejsca zaprosiła najpopularniejszych kandydatów.

Małgorzata Kozicz
Tamošiūnaitė nie zaproszona na program przedwyborczy w LRT

Fot. Joanna Bożerodska

W programie wystąpili Remigijus Šimašius, Artūras Zuokas, Dainius Kreivys, Gintautas Paluckas, Viktor Uspaskich i Naglis Puteikis. Kandydat Związku Chłopów i Zielonych Virginijus Sinkevičius nie mógł wziąć udziału w programie. Do studia zaproszono także komentatorów – politolog Rimę Urbonaitė oraz dyrektora Instytutu Wolnego Rynku Žilvinasa Šilėnasa.

AWPL: Nie przestrzegano zasady równych możliwości

W poniedziałek w Sejmie odbyła się konferencja prasowa posłanki na Sejm Wandy Krawczonok i wicemer Wilna, kandydatki w wyborach na mera stolicy Edyty Tamošiūnaitė.

„Po wyborach sejmowych 2016 roku Litewski Najwyższy Sąd Administracyjny uznał za bezprawne działania Głównej Komisji Wyborczej, w wyniku których kandydatom w okręgach jednomandatowych nie zostały zapewnione równe możliwości wypowiadania się w środkach masowego przekazu i ogłaszania swojego programu wyborczego oraz prawo do publicznego korzystania z anteny publicznego nadawcy – Litewskiego Radia i Telewizji. Sąd orzekł, że zasady agitacji przedwyborczej uchwala Główna Komisja Wyborcza po uzgodnieniu z Litewskim Radiem i Telewizją. Audycje powinny być podzielone tak, aby nie została naruszona zasada równouprawnienia między listami kandydatów i kandydatami w okręgach” – przypomniała Wanda Krawczonok.

Jak poinformowała polityk, w styczniu 2019 roku LRT zwróciło się Głównej Komisji Wyborczej informując, że na własny koszt przygotuje trzy programy przedwyborcze „LRT Forumas”, poświęcone bezpośrednim wyborom merów w Wilnie, Kownie i Kłajpedzie. Telewizja poinformowała, że z powodu czasu trwania programu i dekoracji studyjnych nie ma możliwości zaproszenia wszystkich kandydatów.

LRT: Zaprosiliśmy najpopularniejszych kandydatów

W komentarzu przysłanym do redakcji zw.lt telewizja LRT uzasadniła, że jakościowa debata telewizyjna nie byłaby możliwa, gdyby zaproszono do studia wszystkich 17 kandydatów.

„LRT miało dwa wyjścia – w ogóle nie organizować debaty albo przeprowadzić badanie socjologiczne i na jego podstawie zaprosić kandydatów mających największe poparcie. Po konsultacjach z Główną Komisją Wyborczą LRT postanowiło zorganizować debatę. Specjalnie przed trzema programami przedwyborczymi poświęconymi kandydatom na mera Wilna, Kowna i Kłajpedy zorganizowano ankietę socjologiczną, którą po wygraniu przetargu publicznego przeprowadziła UAB NORSTAT LT. Metoda badania – sondaż internetowy, grupa docelowa – mieszkańcy trzech największych miast w wieku 18-74 lat, posiadający prawo głosu. Ogółem w sondażu wzięło udział 700 respondentów” – poinformowała rzeczniczka publicznego nadawcy Virginija Bunevičiūtė.

„Sondaż był przeprowadzony w jedynym celu – aby otrzymać obiektywne dane dotyczące kandydatów posiadających największe poparcie, dlatego w warunkach przetargu wskazano, że dane nie zostaną ogłoszone publicznie (mogą się z nimi zapoznać wszyscy kandydaci na merów” – dodano w komentarzu LRT.

Tymczasem politycy AWPL-ZChR utrzymują, że nie udało im się zapoznać z wynikami ankiety internetowej.

„Mamy tu taki trochę detektyw, bo nikt nie chce tych wyników przedstawić. Dlaczego jest to tajna informacja, dlaczego LRT nie może ogłosić wyników wszystkich kandydatów, żebyśmy wiedzieli, na którym miejscu znalazł się nasz kandydat i z jakich powodów nie został zaproszony do udziału w programie?” – zastanawiała się podczas konferencji prasowej Wanda Krawczonok. Jak przypomniała, AWPL-ZChR posiada drugą pod względem liczby radnych frakcję w Radzie Miasta Wilna, a w poprzednich wyborach samorządowych partia znalazła się na drugim miejscu w Wilnie.

Jak wynika z danych Głównej Komisji Wyborczej, w roku 2015 na koalicję Akcji Wyborczej Polaków na Litwie i Aliansu Rosjan „Blok Waldemara Tomaszewskiego” w Wilnie oddało 38138 wyborców, co pozwoliło partii na zdobycie 10 mandatów w radzie miejskiej.

Krawczonok: Internet dla bogatszych wyborców

„Z tego powodu mamy wątpliwości i dostrzegamy oczywiste naruszenie zasady równouprawnienia. W piątek uprzedziliśmy GKW, że pozostawiamy sobie prawo do obrony naszych interesów w sądzie” – powiedziała Krawczonok.

LRT poinformowało w swoim komentarzu, że wszyscy kandydaci mieli możliwość przygotowania wypowiedzi wideo. „Obecnie LRT kończy filmowanie wypowiedzi przedstawicieli wszystkich partii i komitetów społecznych oraz kandydatów na merów. Od 18 lutego można je będzie obejrzeć na specjalnej stronie portalu lrt.lt” – argumentuje telewizja.

Zdaniem Wandy Krawczonok taka możliwość narusza z kolei prawa wyborców, ponieważ nie wszyscy mają dostęp do internetu. „W regionach wielu ludzi nie ma dostępu do internetu, to właśnie są widzowie LRT, czasem ludzie w starszym wieku. Jeżeli stawiamy wyłącznie na internet, znaczy to, że informacja dosięgnie tylko bardziej liberalnego wyborcę, który jest bogatszy” – uważa posłanka na Sejm.

PODCASTY I GALERIE