Tamošiūnaitė: Mamy 15 września i nie wiadomo, jak mają pracować szkoły

Radni AWPL zainicjowali interpelację w sprawie reorganizacji szkół mniejszości narodowych w Wilnie.

Antoni Radczenko
Tamošiūnaitė: Mamy 15 września i nie wiadomo, jak mają pracować szkoły

Fot. Joanna Bożerodska

„Została zainicjowana interpelacja wobec administracji miasta Wilna, a konkretnie wobec zastępcy dyrektora administracji Rokasa Ustily, który bezpośrednio nadzoruje oświatę. Obecnie nie ma żadnych aktów prawnych dotyczących przyjętych decyzji z 15 i 29 lipca. Dlatego władza powinna przyjąć na siebie wszelką odpowiedzialność. Obecnie są zbierane podpisy radnych” – poinformowała dziennikarzy radna AWPL Edyta Tamošiūnaitė. Jak dodała, interpelacja z pewnością zostanie poparta nie tylko przez radnych AWPL.

„Każdy człowiek pracujący w instytucji samorządowej ma opis pracy, czyli jakie są jego obowiązki. I obecnie na takiego pracownika (nauczyciela – przyp.red.) spada duża odpowiedzialność, bo mamy 15 września i nie wiadomo, jak mają pracować szkoły, jak są zatrudniani nauczyciele. Nie ma żadnego aktu, który by to regulował. Mówiąc szczerze mam wątpliwości, czy zastępca dyrektora w ogóle interesuje się sytuacją” – oświadczyła radna AWPL.

Decyzją samorządu część szkół, jak na przykład Szkoła Średnia im. Szymona Konarskiego, została przekształcona w szkołę podstawową. Samorząd zezwolił jednak uczniom obecnych 11-12 klas ukończyć szkołę w starej placówce, chociaż formalnie należą już do nowej szkoły.

Przed tygodniem wicemer Wilna Valdas Benkunskas przekonywał, że ten mankament da się szybko naprawić.
„To nie jest jakaś unikalna sytuacja. Podobnie jest w innych szkołach, gdzie jest przeprowadzana reorganizacja. Obecnie zostały tylko i wyłącznie sprawy techniczne. Prowadzimy rozmowy z Mickiewiczówką. Większość uczniów z Konarskiego napisała już podanie w sprawie przeniesienia do Mickiewiczówki. Teraz należy tylko uzgodnić kwestię koszyczka ucznia oraz zatrudnienia nauczycieli” – powiedział zw.lt Benkunskas.

Zdaniem wicemera zostały tylko sprawy stricte techniczne.

PODCASTY I GALERIE