Talmont: Powstają próby zastraszenia mniejszości narodowych

Wczoraj z kilku budynków w Jaszunach, których właścicielami są obywatele Litwy narodowości polskiej, zdarto tabliczki z nazwami ulic. Zawiadomienie w tej sprawie złożono do solecznickiej policji. Poseł na Sejm z ramienia AWPL Leonard Talmont wydał w tej sprawie oświadczenie, w którym wzywa organy państwowe do zapobieżenia takowym atakom.

BNS
Talmont: Powstają próby zastraszenia mniejszości narodowych

,,Na ten fakt chcę zwrócić uwagę Sejmu RL, jako podstawowego organu ustawodawczego w naszym kraju, jak też uwagę polityków i opinii publicznej, jakie są konsekwencje przebrzmiewającego w mediach podżegania do waśni w stosunku do mniejszości narodowych, wypływającego z ust polityków, działaczy społecznych i organizacji’’ – napisał w oświadczeniu poseł.

Zdaniem Talmonta, takie ataki są również skierowane przeciwko mniejszościom narodowym i podżegają do waśni na tle narodowościowym, powstają próby zastraszenia mniejszości narodowych a jest to szczególnie nie do przyjęcia w Unii Europejskiej. ,,Mniejszości narodowe na Litwie oczekują podjęcia pilnych działań przez organy ścigania w celu zapewnienia ich bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa ich własności prywatnej’’ – oświadczył polityk.

Tabliczki z polskimi nazwami ulic z prywatnych posesji w Jaszunach, nieznani sprawcy pozrywali w nocy z 11 na 12.

PODCASTY I GALERIE