Tak dla ”W” w paszporcie

Dzisiaj (4 lipca) Sąd Administracyjny Okręgu Wileńskiego przyjął decydujące orzeczenie w sprawie rodziny Pauwels – obywatelki Litwy, która wyszła za mąż za Belga. Sąd zobowiązał Zarząd Migracji do wpisania literki „w” w paszporcie kobiety. Orzeczenie podlega zaskarżeniu.

Ewelina Mokrzecka
Tak dla ”W” w paszporcie

Fot. Joanna Bożerodska

Sąd stwierdził, iż ,,decyzja Zarządu Migracji, w której odmówiła ona przyjęcia podania o wydanie (zamianę) dowodu tożsamości na nazwisko „Pauwels” jest bezprawna i nieuzasadniona, ponieważ zgodnie z wydanym nowym świadectwem zawarcia ślubu, nazwisko wnioskodawczyni zostało zmienione z „Pauvels” na „Pauwels”. Nowe świadectwo zostało wydane w dn. 19 sierpnia 2015 r., opierając się na orzeczeniu Sądu Dzielnicowego m. Wilno z dn. 30 lipca 2015 r.

,,Zgodnie z dzisiejszym orzeczeniem nielitewskie litery mogą się znajdować nie tylko w litewskim akcie urodzenia i akcie zawarcia związku małżeńskiego, ale również w paszporcie. Nie sprawdziły się zatem prognozy przeciwników nielitewskich liter w litewskich dokumentach tożsamości” – zw.lt powiedziała pomocnik adwokata oraz prawniczka Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (EFHR) Ewelina Baliko, reprezentująca rodziny mieszane walczące o pisownię nazwisk w oryginale. Jak dodała, wygrana jest precedensem, ale w celu zmiany nazwiska wciąż obowiązuje droga sądowa. ,,Niestety litewskie prawodawstwo nie przewiduje odpowiedniej ustawy, która regulowałaby zapis imion i nazwisk” – oświadczyła prawniczka. Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem, imiona i nazwiska obywateli Litwy w dokumentach tożsamości są zapisywane w języku litewskim.

Zarząd Migracji wydane dzisiaj przez sąd orzeczenie może zaskarżyć w terminie 30 dni do Najwyższego Sądu Administracyjnego Litwy.

Obecnie EFHR prowadzi kilkanaście spraw dotyczących zmiany liter w nazwiskach. ,,Obecnie mamy wygranych pięć spraw dotyczących oryginalnej pisowni nazwisk, ponadto przed sądami toczy się ponad 10 tego typu postępowań. Co tydzień do fundacji zwraca się kilku klientów. W 99 proc. są to Litwinki, które wyszły za mąż za obywateli innych państw” – podkreśliła Baliko.

Rodzina Pauwels była pierwszą na Litwie rodziną, która 30 lipca 2015 r. doczekała się przychylnej decyzji sądu w sprawie wpisania literki „w” w świadectwie zawarcia małżeństwa, dzisiaj stała się też pierwszą rodziną, której zezwolono na wpisanie „w” w paszporcie.

PODCASTY I GALERIE