Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał

Dziś w sposób szczególny czcimy Boga w Trzech Osobach – Boga Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego.

ks. Marek Gładki
Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał

Fot. ks. Marek Gładki

Każdemu z nas tajemnica Trójcy przenajświętszej jest bliska sercu. Całe nauczanie Kościoła opiera się o ten dogmat.

Kiedy rozpoczynamy modlitwę i kiedy kończymy, kiedy wyruszamy w podróż, kiedy błogosławimy, zawsze czynimy znak Krzyża św. wypowiadając słowa: w Imię Ojca, I Syna, I Ducha Świętego, przywołując pomocy Boga w Trzech Osobach, i tym samym oddając Mu cześć i uwielbienie.

Dziś jest przepiękna uroczystość dla każdego człowieka wierzącego – wielbimy i oddajemy cześć Bogu Ojcu, Stworzycielowi nieba i ziemi, który jest początkiem i końcem wszystkiego; wielbimy i oddajemy cześć Bogu Synowi – Jezusowi Chrystusowi, który przezwyciężył grzech i śmierć, przez którego mamy nadzieję zmartwychwstania; wielbimy – Ducha Świętego, który pobudza naszą wiarę, i otwiera nasze dusze na działanie Łaski Bożej. Niech Bóg, w Trójcy jedyny będzie uwielbiony.

Umysłem ludzkim tę tajemnicę Trójcy Przenajświętszej bardzo trudno ująć, ale wiara przełamuje wszelkie przeszkody, które oddzielają nas od tajemnicy Bożej. Dlatego tak ważnym jest dbanie o naszą wiarę, o jej rozwój.

Słyszymy dziś w Ewangelii – „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony”

Jak że wielka Jest Miłość Boża. Jak że ważna jest wiara. Starajmy się więc trwać na modlitwie, czytać Pismo św., uczestniczyć we Mszy św., przystępować do częstej spowiedzi i komunii św., żyć według Przykazań Bożych, unikać wszystkiego, co oddala nas od kochającego nas Boga, Boga w Trójcy Jedynego. Niech Bóg nas strzeże i nam błogosławi – w Imię Ojca, I Syna i Ducha Świętego. Amen.

PODCASTY I GALERIE