Tadeusz Konwicki został oficjalnie patronem Gimnazjum w Bujwidzach

W Bujwidzach odbyła się uroczystość inauguracji gimnazjum oraz nadania szkole imienia Tadeusza Konwickiego. W tym roku szkoła w Bujwidzach obchodzi 110. jubileusz. W ramach uroczystości inauguracyjnej został wyświęcony sztandar placówki.

zw.lt

„Cztery tak znamienne wydarzenia złączyły się w jednym dniu. Trudno przecenić ich ważność dla społeczności naszego gimnazjum. Uroczystość ta zgromadziła kilka pokoleń nauczycieli, pracowników szkoły, absolwentów, uczniów” – przywitała zebranych dyrektorka gimnazjum Halina Rawdo.
Bujwidze owiedził kierownik wydziału konsularnego ambasady RP na Litwie Marcin Zieniewicz. „Szkoła jest właśnie tym miejscem, gdzie młodzież uczy się patriotyzmu. (…) Chcę powiedzieć, że państwo polskie traktuje oświatę polska na Litwie, jako priorytet” podkreslił polski dyplomata.

Na uroczystość przybyli politycy, działacze społeczni, samorządowcy. „Piękna uroczystość, chlubna data, każe nam myśleć o tym, że tu w Bujwidzach przed wielu laty mieszkała ludność, która swoją pracą, swoją wiernością ojczyźnie i mowie ojczystej i dzięki temu mamy dzisiaj te piękną uroczystość” – oświadczył prezes Macierzy Szkolnej Józef Kwiatkowski.

W swym przemówieniu mer rejonu wileńskiego Maria Rekść podziękowała społeczności szkolnej, wyborcom i Waldemarowi Tomaszewskiemu, który jej zdaniem „nie pozwolił zwątpić” w to, że szkoła zostanie akredytowana. „Walczyliśmy nie tylko o rejon, ale byliśmy solidarni również z miastem” – powiedziała szefowa samorządu.

Dzisiaj w Bujwidzach odbędzie się uroczystość nadania gimnazjum im. Tadeusza Konwickiego. Z tej okazji o godz. 12 zostanie odprawiona msza św., po której odbędzie się akademia w szkole.

Konwicki opisał Bujwidze w powieści ‚Bohiń”. W jednym z wywiadów powiedział: Szczególnie wspominam podwileńskie miasteczko Bujwidze. Swojego czasu spalił się tam kościół i ktoś mi pokazał wzmiankę o tym zdarzeniu w ‚New York Timesie”. Ponieważ moja Bohiń została przetłumaczona na angielski, podejrzewam, że dziennikarz tej gazety zwrócił uwagę na zbieżność miejsc i dlatego napisał. Wtedy bezczelnie poczułem się w centrum świata. Później okazało się, że w Bujwidzach znajduje się polska szkoła średnia, bo jej dyrektorka nawiązała ze mną kontakt i rozmawialiśmy telefonicznie. Pamiętam tę miejscowość, mam w niej jakąś, może nawet nie dalszą, rodzinę”.

Tadeusz Konwicki urodził się w 1926 roku w Nowej Wilejce, zmarł 7 stycznia 2015 roku w Warszawie.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej