Tablica poświęcona Jędrzejowi Śniadeckiemu w Wilnie

Dzisiaj w Wilnie na gmachu Ministerstwa oświaty, Nauki i Sportu odsłonięta zostanie tablica pamiątkowa poświęcona Jędrzejowi Śniadeckiemu, twórcy podstaw biochemii na świecie, lekarzowi, pedagogowi, profesorowi Uniwersytetu Wileńskiego.

zw.lt
Tablica poświęcona Jędrzejowi Śniadeckiemu w Wilnie

Jędrzej Śniadecki (1768 – 1838) wykładał w tym gmachu chemię dla studentów Uniwersytetu Wileńskiego. Jędrzej Śniadecki, nazywany ojcem polskiej chemii – jest najwybitniejszym polskim chemikiem początków XIX wieku, twórcą polskiej terminologii chemicznej, jednym z pierwszych wykładowców chemii w języku polskim oraz autorem Początków chemii – pierwszego napisanego w języku polskim akademickiego podręcznika chemii.

Jędrzej Śniadecki z wykształcenia był lekarzem. Był współzałożycielem Towarzystwa Lekarskiego Wileńskiego i wydawcą czasopisma naukowego o nazwie „Dziennik Chirurgii i Farmacji”.

Jędrzej Śniadecki był również publicystą. Swoje satyryczno-polemiczne artykuły drukował głównie na łamach tygodnika „Wiadomości Brukowe”, pierwszego polskiego czasopisma satyrycznego.

Jędrzej Śniadecki zmarł 11 maja 1838 roku w Wilnie, w wieku 69 lat. Został pochowany na małym cmentarzu we wsi Horodniki, położonej niedaleko rodzinnego majątku Śniadeckich w Bołtupiu.

Instalacja tablicy pamiątkowej została zainicjowana i zrealizowana przez Towarzystwo Chemików Litewskich.

PODCASTY I GALERIE