Tablica pamiątkowa dla jednego z dowódców powstania styczniowego w Butrymańcach

Dzisiaj 18 sierpnia z inicjatywy Solecznickiego Oddziału ZPL w Butrymańcach, w kościele pw. św. Michała Archanioła zostanie odsłonięta tablica pamiątkowa dla jednego z dowódców powstania styczniowego - Bolesława Kajetana Kołyszki.

zw.lt
Tablica pamiątkowa dla jednego z dowódców powstania styczniowego w Butrymańcach

Bolesław Kajetan Kołyszko urodził się 26 lipca 1837 r. w folwarku Karmaniszki nieopodal Butrymańc, został ochrzczony w butrymańskim kościele. Podczas studiów prawniczych na Uniwersytecie Moskiewskim należał do organizacji rewolucyjnej studentów ‚Ogół”, w której działali także Zygmunt Sierakowski i Tytus Dalewski.

Za udział w studenckiej manifestacji w 1861 r. został aresztowany, udało mu się przedostać do Włoch, gdzie wstąpił do wojskowej szkoły polskiej. Po powrocie na Litwę w marcu 1863 r. zorganizował pod Kownem swój oddział, walczył pod Wysokim Dworem, pod Lenczami, Misiunami. W bitwie pod Birżami powstańcy ponieśli klęskę. Bolesław Kołyszko trafił do niewoli i skazany na śmierć przez rozstrzelanie. Murawiow-‚Wieszatiel” karę zmienił tę karę na śmierć przez powieszenie. Wyrok wykonano 28 maja w Wilnie na placu Łukiskim.

PODCASTY I GALERIE