Szlakiem Papieskim. Spływ kajakowy DKP

W minioną niedzielę zakończył się czterodniowy spływ kajakowy „Szlakiem Papieskim”, który został zorganizowany przez Dom Kultury Polskiej w Wilnie. W ekspedycji wzięło udział 21 osób. Przewodnikiem spływu był historyk Waldemar Szełkowski.

zw.lt

Od 2010 r. DKP, dzięki wsparciu Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, organizuje edukacyjne spływy kajakowe, które każdego roku cieszą się dużym zainteresowaniem wśród odbiorców. W tym roku miłośnicy kajaków mieli okazję wybrać się na 4-dniową ekspedycję kajakową „Szlakiem Papieskim” rzeką Czarna Hańcza oraz kanałem Augustowskim.

Jan Paweł II – Karol Wojtyła to wielki Polak, co do tego stwierdzenia nie ma wątpliwości. Człowiek ten stał się przewodnikiem duchowym wielu ludzi, wzorem i autorytetem, cenionym twórcą. Wszyscy Polacy są dumni z tego, że to nasz rodak, przez tyle pięknych, ale i trudnych lat pontyfikatu, zasiadał w Stolicy Piotrowej. Całym swym życiem, postawą, działaniami, skromnością i olbrzymim urokiem osobistym, który towarzyszył najważniejszym sprawom, zjednał sobie szacunek i miłość wszystkich, nie tylko chrześcijan. Szlak kajakowy na Suwalszczyźnie będący połączeniem szlaku kajakowego Czarnej Hańczy i szlaku kajakowego Kanału Augustowskiego, długość trasy wynosi około 90 kilometrów. Szlak, który składa się z siedmiu odcinków, uważany jest za jeden z najpiękniejszych szlaków wodnych polskich nizin. Trasę Szlaku Papieskiego wyznacza spływ kajakowy, który ks. Karol Wojtyła rozpoczął wraz z młodymi naukowcami krakowskiego środowiska akademickiego, na stałe współpracującymi z ich duchowym opiekunem, w dniu 19 lipca 1954 roku. W spływie tym wzięło udział 9 osób, które wraz z „Wujkiem” do augustowskiej mety dopłynęło szczęśliwie w dniu 31 lipca 1954 roku.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej