Szkoły mniejszości narodowych. Lepsze wyniki ze sprawdzianu z języka litewskiego

Pomimo tego, że wyniki ze sprawdzianu z języka litewskiego dla uczniów klas 10 w tym roku są lepsze niż poprzednio - dotyczy zarówno szkół litewskich, jak i mniejszości narodowych - to jednak w tych ostatnich rezultat jest gorszy niż w placówkach z państwowym językiem nauczania.

BNS
Szkoły mniejszości narodowych. Lepsze wyniki ze sprawdzianu z języka litewskiego

Fot. Joanna Bożerodska

Narodowe Centrum Egzaminacyjne poinformowało, że sprawdzian zaliczyło (czyli otrzymało od 4 do 10 pkt.) 22 098 uczniów. Mniej punktów otrzymało 1 375 uczniów.

Uczniowie szkół z litewskim językiem wykładowym oraz szkół mniejszości narodowych mieli takie same zadania oraz te same kryteria oceny.

W szkołach litewskich sprawdzian zaliczyło 94, 3 proc. uczniów (w ub. roku 93 proc.). Zwiększyła się liczba uczniów zdobywających 9-10 pkt. Z 12 proc. do 15,4 proc.

Wyniki w szkołach mniejszości narodowych są gorsze. Sprawdzian zaliczyło 90, 14 proc. uczniów, w roku 2018 – 89 proc.

Zwiększyła się też liczba osób, która zdobyła 9 lub 10 pkt. Z 4,2 proc. do 7, 12 proc.

PODCASTY I GALERIE