Szkolenie „Prawa mniejszości narodowych w Unii Europejskiej: teoria i praktyka“

23 maja Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) zorganizowała nieodpłatne szkolenie pt. „Prawa mniejszości narodowych w Unii Europejskiej: teoria i praktyka“. W tym roku EFHR wdraża już IV edycję projektu „Wdrażanie prawa międzynarodowego“, której patronem jest Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie.

Szkolenie „Prawa mniejszości narodowych w Unii Europejskiej: teoria i praktyka“

Szkolenie rozpoczęła wolontariuszka EVS Carmen Cara Lorente, która przedstawiła działalność EFHR i możliwości rozwoju w ramach projektów Erasmus+. Główną część szkolenia przeprowadziła ekspert w dziedzinie prawa międzynarodowego oraz praw człowieka, docent Uniwersytetu Michała Römera w Wilnie Katarzyna Miksza, która omówiła szczegóły regulacji prawnych dotyczących mniejszości narodowych oraz podzieliła się swoim doświadczeniem z uczestnikami szkolenia. Podczas szkolenia zostały omówione prawa mniejszości narodowych w Unii Europejskiej, problemy, z którymi stykają się mniejszości narodowe oraz możliwe ich rozwiązania.

Zdaniem uczestników, temat niniejszego szkolenia był bardzo aktualny i informatywny. W najbliższym czasie na stronie internetowej EFHR zostaną opublikowane slajdy, które EFHR przetłumaczy na język litewski, polski i rosyjski, zapewniając w ten sposób dostępność informacji dla szerszej publiczności.

EFHR chce podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w szkoleniu i ma nadzieję, że niniejsze szkolenie było przydatne dla wszystkich uczestników. Jeżeli Państwo chcą uczestniczyć w szkoleniach EFHR lub zaprosić EFHR do zorganizowania szkoleń z zakresu praw człowieka i dyskryminacji dla swojego zespołu, zapraszamy do kontaktu drogą elektroniczną (szkolenia@efhr.eu) i wspólnie przygotujemy program, który będzie najlepiej odpowiadał Państwa potrzebom.

Więcej informacji o szkoleniach można znaleźć na stronie internetowej EFHR. Zamierza się, że następne szkolenie odbędzie się 30 października br. i poprowadzi je znana osoba i ekspert w dziedzinie praw mniejszości narodowych, Fernand de Varennes.

PODCASTY I GALERIE