Szkolenie na temat praw mniejszości narodowych w Zujunach

28 sierpnia br. przedstawiciele Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (EFHR) Leszek Jankowski i Maciej Grześkowiak przeprowadzili szkolenia dla pracowników starostwa Zujun oraz mieszkańców wsi na temat praw mniejszości narodowym na gruncie prawa międzynarodowego, litewskiego oraz porównali sytuację ochrony mniejszości narodowych w Polsce i na Litwie.

Szkolenie na temat praw mniejszości narodowych w Zujunach

Fot. EFHR

Stażysta EFHR Maciej Grześkowiak przedstawił działalność EFHR oraz sytuację mniejszości narodowych na gruncie polskiego prawa. Omówił on także stan przestrzegania praw mniejszości, zarówno ten wynikający z tekstów polskich aktów prawnych, jak i z realnych działań organów państwa.

Natomiast prawnik EFHR Leszek Jankowski zaprezentował uczestnikom standard ochrony wynikający ze zobowiązań międzynarodowych Litwy oraz z jej ustawodawstwa wewnętrznego. Prawnik przedstawił też problemy, którymi Fundacja zajmuje się współcześnie.

Wszystkich zainteresowanych przeprowadzeniem przez EFHR bezpłatnego szkolenia w miejscu pracy bądź w placówce edukacyjnej, zapraszamy do kontaktu drogą mailową (mokymai@efhr.eu) bądź telefonicznie (+370 691 50 822).
EFHR

PODCASTY I GALERIE