Szkolenie EFHR w Ośrodku Usług Społecznych w Czarnym Borze

29 czerwca br. Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) przeprowadziła bezpłatne szkolenie o mowie nienawiści w internecie i przejawach dyskryminacji. Szkolenie odbyło się w Ośrodku Usług Społecznych w Czarnym Borze.

zw.lt
Szkolenie EFHR w Ośrodku Usług Społecznych w Czarnym Borze

Szkolenie prowadził EFHR prawnik Leszek Jankowski. Prawnik opowiedział o działalości fundacji – jest to organizacja, która reaguje na nadużycia i naruszenia praw człowieka i praw mniejszości narodowych na Litwie, zapewnia bezpośrednią pomoc prawną osobom znajdującym się w trudnej sytuacji oraz analizuje kwestie pisowni imion i nazwisk w oficjalnych dokumentach.

Jednym z głównych tematów szkolenia była mowa nienawiści. Przedstawiciel EFHR omówił najważniejsze zagadnienia, takie jak: pojęcie mowy nienawiści, przypadki mowy nienawiści na Litwie, jak rozpoznać granicę pomiędzy wolnością słowa a mową nienawiści oraz powiedział, jakie kary mogą otrzymać osoby rozpowszechniające mowę nienawiści.

Niemało uwagi prawnik poświęcił tematowi dyskryminacji. Leszek Jankowski omawiał aspekty dyskryminacji mniejszości narodowych, podał przykłady z codziennego życia. Niemało mówiono o przypadkach dyskryminacji bezpośredniej i pośredniej. Przedstawiciele i wolontariusze EFHR aktywnie monitorują ogłoszenia o pracę i jeżeli uznają, że występuje w nich nieodpowiednia treść, przekażą je do Służby Kontroli Równych Możliwości, która dokładnie analizuje te skargi. Znaczne są EFHR osiągnięcia w tej dziedzinie. Fundacja złożyła ponad 78 skarg dotyczących dyskryminujących ofert pracy.

Pod koniec szkolenia uczestnicy aktywnie zadawali pytania i mieli możliwość otrzymania bezpłatnej pomocy prawnej.

EFHR pragnie serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom i ma nadzieję, że uczestnicy pogłębili swoją wiedzę na temat praw człowieka, dowiedzieli się więcej o dyskryminacji i że niniejsze szkolenie było naprawdę przydatne. EFHR organizuje liczne cykle szkoleniowe, podczas których eksperci z odpowiednich dziedzin omawiają różne kwestie prawne, dzielą się swoimi doświadczeniami i wynikami badań z uczestnikami szkoleń.

Wszystkich zainteresowanych bezpłatnymi szkoleniami prowadzonymi przez EFHR w miejscu pracy bądź w placówce edukacyjnej zapraszamy do kontaktu drogą mailową ([email protected]) bądź telefoniczną (+370 691 50 822).

Więcej informacji o dotychczas przeprowadzonych szkoleniach można znaleźć na stronie internetowej EFHR. Następne szkolenie o mowie nienawiści odbędzie się 17 lipca br. o godz. 14 w Wielofunkcyjnym Ośrodku Kultury w Niemenczynie (ul. Švenčionių 12, Niemenczyn, rej. wileński).

PODCASTY I GALERIE