Szkolenie EFHR w Niemenczynie

24 lipca odbyło się nieodpłatne szkolenie w Wielofunkcyjnym Ośrodku Kultury w Niemenczynie (ul. Švenčionių 12, Niemenczyn, rej. wileński), przeprowadzone przez Europejską Fundację Praw Człowieka (EFHR). Tematami szkolenia były: mowa nienawiści, problematyka pisowni imion i nazwisk, dykryminacja.

zw.lt
Szkolenie EFHR w Niemenczynie

Szkolenie poprowadził prawnik EFHR, Leszek Jankowski, wraz z praktykantką, Mileną Kloczkowską. Spotkanie rozpoczęło się od powitania i opowiedzenia gościom o działalności i celach Fundacji – jest to organizacja pozarządowa, która reaguje na nadużycia i naruszenia praw człowieka i praw mniejszości narodowych na Litwie, zapewnia nieodpłatną pomoc prawną osobom dyskryminowanym oraz analizuje kwestie pisowni imion i nazwisk w oficjalnych dokumentach.

Prawnik dokładnie przedstawił gościom zagadnienie, jakim jest dyskryminacja oraz jej przejawy, nie tylko na Litwie, a także i w Polsce. Dokładnie omówiono wszelkie aspekty dyskryminacji, a przede wszystkim dyskryminacji mniejszości narodowych oraz z przykładami z życia codziennego. Przedstawiciel poinformował także, jakie negatywne skutki prawne mogą ponieść dyskryminujące. Ponadto, skupił się na problematyce pisowni imion i nazwisk.

Głównym tematem szkolenia była przede wszystkim mowa nienawiści. Zagadnienie to zostało dokładne omówione, tłumacząc granice pomiędzy wolnością słowa a mową nienawiści. Oprócz tego, przedstawiciele EFHR opowiedzieli o tym, jak pojęcie to definiowane jest w Europie, a także opowiedzieli, jak z tym problemem stara się radzić sobie nie tylko Litwa, ale też Polska. Zaprezentowany został polski spot reklamowy, mający na celu uświadomienie uczestników szkolenia, jakie negatywne są skutki mowy nienawiści.

Po zaprezentowaniu zagadnień uczestniczy mogli zadawać pytania, a także uzyskać bezpłatną pomoc prawną.
EFHR serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom niniejszego szkoleni i ma nadzieję, że szkolenie zaowocuje poszerzeniem przydatnej wiedzy uczestników, która przyda się im w przyszłości. EFHR organizuje liczne cykle szkoleniowe, podczas których eksperci z odpowiednich dziedzin omawiają różne kwestie prawne, dzielą się swoimi doświadczeniami i wynikami badań z uczestnikami szkoleń.

Wszystkich zainteresowanych bezpłatnymi szkoleniami prowadzonymi przez EFHR w miejscu pracy bądź w placówce edukacyjnej zapraszamy do kontaktu drogą mailową ([email protected]) bądź telefoniczną (+370 691 50 822).
Więcej informacji o dotychczas przeprowadzonych szkoleniach można znaleźć na stronie internetowej EFHR.

PODCASTY I GALERIE