Szkolenia EFHR dla obrońców praw człowieka z Białorusi

16 października br. prawnik Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (EFHR) Leszek Jankowski został zaproszony do przeprowadzenia szkolenia z zakresu prawnej regulacji dyskryminacji na Litwie, a także na temat narzędzi do walki z mową nienawiści, przestępstwami z nienawiści oraz innymi wyzwaniami, z którymi wmaga się Fundacja. W szkoleniu wzięli udział specjaliści z organizacji pozarządowych, instytucji państwowych, zajmujących się ochroną praw człowieka z Białorusi oraz inni specjaliści.

zw.lt
Szkolenia EFHR dla obrońców praw człowieka z Białorusi

Fot EFHR

Prawnik przedstawił słuchaczom działalność Fundacji, która oferuje nieodpłatną pomoc prawną. Na początku szkolenia prawnik EFHR przedstawił sytuację oryginalnego zapisu imion i nazwisk, oraz najnowszą praktykę sądową. Później Leszek przedstawił słuchaczom regulację prawną zjawiska dyskryminacji na Litwie, działalność Służby Rzecznika Równych Szans oraz doświadczenie EFHR w walce z dyskryminacją.

Pod koniec szkolenia omówiono odpowiedzialność za mowę nienawiści i przestępstwa z nienawiści. Przedstawiono Kodeks Karny Republiki Litewskiej, w którym opisano rodzaje kar, jakie mogą spotkać osoby rozpowszechniające mowę nienawiści. Uczestnicy dyskusji podkreślili, że na Białorusi brakuje organizacji walczących z przestępstwami z nienawiści, dlatego, podobnie jak i na Litwie, białoruscy funkcjonariusze po wszczęciu śledztwa często nie zauważają motywu nienawiści, co zatem prowadzi do nieprawidłowej identyfikacji przestępstwa.

Po wystąpieniu przedstawiciela EFHR rozpoczęła się dyskusja, podczas której słuchacze mieli szansę zadać pytania oraz podzielić się swoim doświadczeniem. Szkolenie było przydatne nie tylko słuchaczom, ale także prawnikowi, który miał okazję pogłębić swoją wiedzę z zakresu praw człowieka, a także nawiązać kontakt z organizacjami pozarządowymi na Białorusi.

Jeżeli Państwo chcą uczestniczyć w szkoleniach EFHR lub zaprosić EFHR do zorganizowania szkoleń z zakresu praw człowieka i dyskryminacji dla swojego zespołu, zapraszamy do kontaktu drogą elektroniczną (szkolenia@efhr.eu) lub pod numer +370 691 50 822 i wspólnie przygotujemy program, który będzie najlepiej odpowiadał Państwa potrzebom. Więcej informacji o szkoleniach można znaleźć na stronie internetowej EFHR.

PODCASTY I GALERIE