Szkolenia dla przyszłych opiekunów i rodziców zastępczych w rejonie wileńskim

Uwzględniając trwający w tym roku okres zrównoważonego przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki w rodzinie i wspólnocie, Centrum Kryzysowe Rodziny i Dziecka Rejonu Wileńskiego poszukuje ludzi, którzy zgodziliby się przyjąć dzieci do swoich domów, zapewnić im zadowalające środowisko rodzinne i zorganizować szkolenia wstępne i ustawiczne dla przyszłych opiekunów i rodziców zastępczych- informuje samorząd rejonu wileńskiego.

zw.lt
Szkolenia dla przyszłych opiekunów i rodziców zastępczych w rejonie wileńskim

Fot. BNS/Egidijus Jankauskas

Opiekun społeczny – to rodzina lub osoba, która może przyjąć dzieci w swoim domu i zapewnić im przyjazne środowisko rodzinne. Opiekunem społecznym może stać się każda rodzina lub osoba fizyczna, która jest gotowa do opieki nad dziećmi i odpowiada wymaganiom, stawianym opiekunom: mieć warunki do przyjęcia w rodzinie nowych członków, poddać się badaniom lekarskim, wysłuchać szkolenia i kursy dla opiekunów (i rodziców zastępczych), (dalej – SIKO) i uzyskać pozytywne wnioski atestowanych pracowników socjalnych. Żadne szczególne wymagania dla opiekunów społecznych w rejonie wileńskim nie będą stawiane: nie muszą być ani pedagogami, ani psychologami, ani też pracownikami socjalnymi.

Adopcja i opieka (pielęgnowanie) jest procesem odpowiedzialnym i długim, wymagającym od potencjalnych kandydatów wiele wysiłku i cierpliwości. Jeśli macie w sobie siły, jesteście zmotywowani i chcecie pomóc pozbawionym opieki rodzicielskiej dzieciom dorosnąć – prosimy się nie wahać i mając możliwość wziąć udział w szkoleniach wstępnych i ustawicznych dla przyszłych opiekunów i rodziców zastępczych.

Najbliższe szkolenie przyszłych opiekunów i rodziców adopcyjnych odbędzie się 31 października br.

Szkolenia odbywają się raz w tygodniu w siedzibie Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego. Szkolenia rozpoczną się dopiero wtedy, gdy zbierze się grupa z wystarczająca liczbą osób, chętnych do opieki nad dziećmi, pozbawionymi opieki rodzicielskiej.

PODCASTY I GALERIE