Szkolenia dla nauczycieli: Wzmacniać jakość polskich szkół

"Liczymy, że jakość polskich szkół będzie się przekładać nie tylko na wzrost liczby uczniów, lecz także na pozycję polskiej szkoły na rynku edukacyjnym" - mówił prezes Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" Mikołaj Falkowski, witając uczestników szkolenia dla nauczycieli szkół polskich "Orły nie wchodzą po schodach". Inicjatorami i realizatorami szkolenia poświęconego pracy z uczniami uzdolnionymi są Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona”, Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie, Macierz Szkolna oraz Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Zajęcia dla nauczycieli odbywają się 3-4 lipca w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

zw.lt
Szkolenia dla nauczycieli: Wzmacniać jakość polskich szkół

Fot. Joanna Bożerodska

„Chcemy zebrać najlepsze narzędzia do pracy z uczniami zdolnymi i przekazać je dla państwa, żeby te narzędzia były używane na Wileńszczyźnie, żeby poprzez te narzędzia reklamować szkołę polską. Pragniemy, aby polska szkoła przyciągała większą liczbę dzieci, a przy większej ilości uczniów także nauczyciele będą mieli bardziej stabilną pracę” – podkreślił przedstawiciel Korony Andrzej Łuksza.

74 nauczycieli szkół polskich z Wilna i Wileńszczyzny podczas dwudniowego szkolenia wspólnie z trenerami będzie analizowało światowe i polskie rozwiązania systemowe w pracy z uczniami zdolnymi oraz próby zaadoptowania wybranych działań w warunkach szkoły polskiej na Litwie, przyglądało się metodyce pracy z uczniami zdolnymi i uzdolnionymi oraz metodyce pracy z uczniami uzdolnionymi kierunkowo.

„Dla nas jako dla fundacji jest bardzo ważne, że projekty, które przyjmujemy do realizacji z naszymi partnerami, mogą rozwijać, wzmacniać polską oświatę na Litwie, ponieważ ona jest kluczowa z punktu widzenia tego, czym się fundacja zajmuje. Trzeba wzmacniać polską szkołę nie tylko poprzez czynnik demograficzny, ale też poprzez jakość polskich placówek oświatowych na Litwie, wykorzystując do tego nowoczesne instrumenty, ponieważ te placówki, w których wykonujecie państwo ciężką codzienną pracę, funkcjonują w określonym otoczeniu. Jako że jesteśmy szkolami mniejszości narodowych, mamy trudniejszą ścieżkę do pokonania, tym niemniej uważamy, że wasza ścieżka jest słuszna i właściwa, i jakość polsich szkół będzie się przekładać nie tylko na wzrost liczby uczniów, ale też na pozycję polskiej szkoły na rynku edukacyjnym i jakość tego abiturienta, który będzie wchodził w dorosłe życie. To, co ze sobą zabierze, zawdzięcza państwu” – mówił do nauczycieli polskich szkół Mikołaj Falkowski.

Prezes Macierzy Szkolnej Józef Kwiatkowski zauważył, że jeżeli chodzi o bazę materiałową, polskie szkoły na Litwie są w dobrej sytuacji.

„Dziś szkoła polska na Litwie ma wszystko – dzięki samorządom i wsparciu z Polski wyremontowane gmachy, najlepsze wyposażenie techniczne, które dorównuje poziomowi europejskiemu. Pozostaje jakość. Jak tę jakość zdobyć – tu na linię frontu musi wychodzić nauczyciel. Trudno jest znaleźć drogę do ucznia, dlatego cieszę się, że tego rodzaju szkolenia przyczyniają się do jeszcze bardziej aktywnego udziału w tym pochodzie za jakością nauczania” – powiedział Kwiatkowski.

Zajęcia „Orły nie wchodzą po schodach” będą prowadzone przez zespół w składzie: Joanna Łukasiewicz-Wieleba, dr – nauczyciel akademicki, adiunkt w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Autorka wielu publikacji z zakresu pedagogiki zdolności i pedagogiki twórczości, realizatorka projektów naukowych w tym zakresie; ekspert zewnętrzny w warszawskim programie WARS i SAWA; Joanna Wojtulewicz, mgr – nauczycielka języka polskiego i wiedzy o kulturze, egzaminatorka OKE; doświadczenie w pełnieniu funkcji doradcy metodycznego m. st. Warszawy w zakresie wspierania uzdolnionych, inicjatorka nowatorskich form wymiany doświadczeń miedzy nauczycielami; autorka wielu publikacji na temat pracy ze zdolnym, obudowy metodycznej do podręczników z języka polskiego i wiedzy o kulturze oraz pomysłów na projekty interdyscyplinarne realizowane w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych; pełnienie honorowych funkcji: Ambasadora Muzeum Historii Żydów Polskich Polin oraz przedstawiciela Komitetu Nauczycielskiego przy Galerii Narodowej Zachęta w Warszawie; Michał Olczak, mgr – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, kierunek prawo, Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi, kierunek pedagogika, specjalność: zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Neofilologii, kierunek: filologia angielska. Koordynator ds. nauczania języków obcych w placówkach Towarzystwa Edukacyjnego Vizja w Warszawie, absolwent Podyplomowego Studium Zarządzania Oświatą na Uniwersytecie Warszawskim, nauczyciel języka angielskiego wyróżniony w Konkursie Nauczyciel Języka Angielskiego Roku 2016 British Alumni Society, właściciel Szkoły Języka Angielskiego Webster.

PODCASTY I GALERIE