Szkolenia dla nauczycieli w Białej Wace

W Centrum Kultury w Białej Wace trwają szkolenia dla pracowników placówek kultury rejonu solecznickiego. Szkolenia, obejmujące trzy dni zajęć teoretycznych i praktycznych, potrwają do 20 czerwca.

salcininkai.lt
Szkolenia dla nauczycieli w Białej Wace

Fot. salcininkai.lt

Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie „Odra – Niemen” przy wsparciu finansowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Zakres tematyczny projektu, to integracja i budowanie zespołu, metody efektywnej nauki i przyswajania informacji, radzenie sobie ze stresem, komunikacja i zarządzanie konfliktami, kreatywność i twórcze rozwiązywanie problemów.

Szkolenia prowadzi Robert Martin, psycholog z Gdańska, autor licznych kursów z zakresu metod uczenia się, pamięci, szybkiego czytania, kreatywnego myślenia, rozwoju inteligencji, radzenia sobie ze stresem oraz umiejętności społecznych.

„Szkolenia są kontynuacją kursów ubiegłorocznych, tematem których była praca z projektami i ich realizacja. I tamte, i dzisiejsze dla mnie osobiście są niezwykle pomocne, myślę, że dla wszystkich innych pracowników również, gdyż każdy uczestnik bierze aktywny udział w zajęciach. Wszystko, czego uczymy się będzie nam pomocne w praktyce” – mówi o szkoleniach Jolanta Prowłocka, pracowniczka Centrum Kultury w Solecznikach.

PODCASTY I GALERIE