Szkolenia dla nauczycieli „Uczeń zdolny, twórczy i podwójnie wyjątkowy”

W dniach 25-26 oraz 27-28 czerwca w Wilnie odbędą się szkolenia "Uczeń zdolny, twórczy i podwójnie wyjątkowy".

zw.lt
Szkolenia dla nauczycieli „Uczeń zdolny, twórczy i podwójnie wyjątkowy”

Fot. Joanna Bożerodska

Warsztaty organizowane przez Forum Przedsiębiorczości Polskiej Korona oraz Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej sa skierowane do nauczycieli i pedagogów, dla których praca z uczniem zdolnym jest pasją i wyzwaniem. Akademia od kilkudziesięciu lat jest aktywnie zaangażowana w propagowanie idei pedagogiki zdolności; realizuje projekty naukowo-badawcze i edukacyjne w tym zakresie, kształci pedagogów zdolności, jej pracownicy są autorami wielu publikacji poświęconych tej tematyce.

Mottem szkoleń jest sformułowanie Celestyna Freineta „Orły nie wchodzą po szkodach”. Wydarzenie odbędzie się przy wsparciu finansowym Senatu RP za pośrednictwem Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie w partnerstwie z Macierzą Szkolną.

Szkolenia w Wilnie odbędą się po raz trzeci. „Dla nas jako dla fundacji jest bardzo ważne, że projekty, które przyjmujemy do realizacji z naszymi partnerami, mogą rozwijać, wzmacniać polską oświatę na Litwie, ponieważ ona jest kluczowa z punktu widzenia tego, czym się fundacja zajmuje. Trzeba wzmacniać polską szkołę nie tylko poprzez czynnik demograficzny, ale też poprzez jakość polskich placówek oświatowych na Litwie, wykorzystując do tego nowoczesne instrumenty, ponieważ te placówki, w których wykonujecie państwo ciężką codzienną pracę, funkcjonują w określonym otoczeniu. Jako że jesteśmy szkolami mniejszości narodowych, mamy trudniejszą ścieżkę do pokonania, tym niemniej uważamy, że wasza ścieżka jest słuszna i właściwa, i jakość polsich szkół będzie się przekładać nie tylko na wzrost liczby uczniów, ale też na pozycję polskiej szkoły na rynku edukacyjnym i jakość tego abiturienta, który będzie wchodził w dorosłe życie. To, co ze sobą zabierze, zawdzięcza państwu” – w ubiegłym roku mówił do nauczycieli polskich szkół Mikołaj Falkowski, prezes Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

PODCASTY I GALERIE