Szkoła w Rostynianach zaprasza dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Dział nauczania początkowego w Rostynianach Suderwskiej Szkoły Podstawowej im. Mariana Zdziechowskiego przyjmuje uczniów klas 1–4, mających wysokie lub bardzo wysokie specjalne potrzeby edukacyjne z powodu niepełnosprawności intelektualnej i różnych zaburzeń rozwojowych.

zw.lt
Szkoła w Rostynianach zaprasza dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Fot. Joanna Bożerodska

W szkole:

– Nauczanie odbywa się w języku polskim i litewskim (od godz. 8.00 do 16.00)

– Organizowany nieodpłatny podwóz dzieci do i ze szkoły według regulaminu samorządu rejonu wileńskiego

– Udzielana pomoc psychologa, pedagoga socjalnego, logopedy

– Wyposażony pokój sensoryczny i sensomotoryczny, innowacyjne pomoce metodyczne

– Przygotowany zdrowy i ciepły posiłek w szkolnej stołówce

– Organizowane zajęcia edukacyjne, wycieczki, praca metodą projektów

– Działa kółko informatyczne

– Stworzone bezpieczne środowisko

– Dostosowany plac zabaw i boisko sportowe

– Piękny krajobraz, są warunki do ogrodnictwa.

– Urządzona winda-platforma dla dzieci o ograniczonej sprawności ruchowej.

Szkoła w Rostynianach czeka na Was!

Kontakty: Rostyniany, rejon wileński

Tel. (8 5) 249 02 37, 865945401

E-mail: [email protected]

Na podst.vrsa.lt

PODCASTY I GALERIE