Szkoła Średnia im. Władysława Syrokomli nominowana do tytułu Strażnika Dziedzictwa Rzeczypospolitej ,,Custos Monumentorum Rei Publicae’’

W Pałacu na Wyspie, w warszawskich Łazienkach Królewskich odbędzie się uroczyste ogłoszenie wyników konkursu o Tytuł Strażnika Dziedzictwa Rzeczypospolitej ,,Custos Monumentorum Rei Publicae’’ oraz wręczenie nagród laureatom, wśród których znalazła się Szkoła Średnia im. Władysława Syrokomli.

zw.lt
Szkoła Średnia im. Władysława Syrokomli nominowana do tytułu Strażnika Dziedzictwa Rzeczypospolitej ,,Custos Monumentorum Rei Publicae’’

Fot. FB/Syrokomlówka

Kapituła konkursu do wyróżnienia nominowała następujące osoby i instytucje:

W kategorii „Nagroda krajowa dla osób fizycznych”:
•ks. Stanisława Dziedzica z Sękowej za opiekę nad zabytkami architektury drewnianej wpisanymi na listę światowego dziedzictwa UNESCO;
•Mirosława A. Supruniuka z Torunia za utworzenie unikatowego Archiwum Emigracji.

W kategorii „Nagroda krajowa dla instytucji”:
•Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju za konserwację i rewitalizację obiektów zabytkowych;
•powiat gnieźnieński za zainicjowanie i realizację projektu „Tu powstała Polska”;
•spółkę Thermaleo z Warszawy za łączenie komercyjnej działalności biznesowej z troską o rewitalizację, konserwację i odbudowę obiektów architektury uzdrowiska Szczawnica;
•Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej z Tarnowskich Gór za wytrwałą, wieloletnią opiekę nad dziedzictwem przemysłowym;
•Stowarzyszenie Rewitalizacji Cmentarzy Ewangelickich z Ryczywołu za uporządkowanie i rewitalizację zabytkowych cmentarzy na terenie gminy, a także działania edukacyjne podejmowane na rzecz uświadamiania lokalnej społeczności wieloetniczności, wielokulturowości i różnorodności religijnej zamieszkiwanego przez nią terenu.

W kategorii „Nagroda zagraniczna im. Mieczysława Gębarowicza”:
•Szkołę Średnią im. Władysława Syrokomli w Wilnie za wieloletnie krzewienie polskich tradycji na Litwie;
•Wołodymyra Herycza z Ukrainy za wkład w budowanie polsko-ukraińskiego porozumienia na rzecz ocalenia spuścizny historycznej i kulturowej oraz wieloletnią działalność na rzecz ochrony, rewitalizacji i popularyzacji dziedzictwa materialnego dawnej Rzeczypospolitej;
•Związek Harcerstwa Polskiego poza Granicami Kraju z Wielkiej Brytanii za wieloletnią działalność na rzecz kształtowania tożsamości narodowej wśród młodzieży polonijnej i kultywowania polskiej tradycji;
•Związek Harcerstwa Polskiego, Obwód Kluczborski, za opiekę nad cmentarzami i mogiłami polskimi na Ukrainie.

Konkurs Marszałka Senatu RP o Tytuł Strażnika Dziedzictwa Rzeczypospolitej został ustanowiony w 2013 roku. Organizowany jest we współpracy z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tytuł Strażnika Dziedzictwa Rzeczypospolitej jest przyznawany corocznie osobom i instytucjom dla uhonorowania ich aktywności i działań na rzecz opieki, odnowy i promocji polskiego dziedzictwa kulturowego w kraju i za granicą, ze szczególnym uwzględnieniem spuścizny materialnej. Zwycięzcy konkursu otrzymują tytuł Strażnika Dziedzictwa Rzeczypospolitej, pamiątkowy medal, plakietę, dyplom oraz nagrodę pieniężną. Jej wysokość wynosi: dla laureata w kategorii krajowej indywidualnej wynosi 10 000 zł, krajowej instytucjonalnej – 20 000 zł, dla laureata Nagrody zagranicznej – 5 000 euro.

Uroczystość odbędzie się 15 listopada br., o godz. 16.

PODCASTY I GALERIE