Wilno i Wileńszczyzna
zw.lt

Szkoła Średnia im. Władysława Syrokomli nominowana do tytułu Strażnika Dziedzictwa Rzeczypospolitej ,,Custos Monumentorum Rei Publicae’’

W Pałacu na Wyspie, w warszawskich Łazienkach Królewskich odbędzie się uroczyste ogłoszenie wyników konkursu o Tytuł Strażnika Dziedzictwa Rzeczypospolitej ,,Custos Monumentorum Rei Publicae’’ oraz wręczenie nagród laureatom, wśród których znalazła się Szkoła Średnia im. Władysława Syrokomli.

Kapituła konkursu do wyróżnienia nominowała następujące osoby i instytucje:

W kategorii „Nagroda krajowa dla osób fizycznych”:
•ks. Stanisława Dziedzica z Sękowej za opiekę nad zabytkami architektury drewnianej wpisanymi na listę światowego dziedzictwa UNESCO;
•Mirosława A. Supruniuka z Torunia za utworzenie unikatowego Archiwum Emigracji.

W kategorii „Nagroda krajowa dla instytucji”:
•Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju za konserwację i rewitalizację obiektów zabytkowych;
•powiat gnieźnieński za zainicjowanie i realizację projektu „Tu powstała Polska”;
•spółkę Thermaleo z Warszawy za łączenie komercyjnej działalności biznesowej z troską o rewitalizację, konserwację i odbudowę obiektów architektury uzdrowiska Szczawnica;
•Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej z Tarnowskich Gór za wytrwałą, wieloletnią opiekę nad dziedzictwem przemysłowym;
•Stowarzyszenie Rewitalizacji Cmentarzy Ewangelickich z Ryczywołu za uporządkowanie i rewitalizację zabytkowych cmentarzy na terenie gminy, a także działania edukacyjne podejmowane na rzecz uświadamiania lokalnej społeczności wieloetniczności, wielokulturowości i różnorodności religijnej zamieszkiwanego przez nią terenu.

W kategorii „Nagroda zagraniczna im. Mieczysława Gębarowicza”:
•Szkołę Średnią im. Władysława Syrokomli w Wilnie za wieloletnie krzewienie polskich tradycji na Litwie;
•Wołodymyra Herycza z Ukrainy za wkład w budowanie polsko-ukraińskiego porozumienia na rzecz ocalenia spuścizny historycznej i kulturowej oraz wieloletnią działalność na rzecz ochrony, rewitalizacji i popularyzacji dziedzictwa materialnego dawnej Rzeczypospolitej;
•Związek Harcerstwa Polskiego poza Granicami Kraju z Wielkiej Brytanii za wieloletnią działalność na rzecz kształtowania tożsamości narodowej wśród młodzieży polonijnej i kultywowania polskiej tradycji;
•Związek Harcerstwa Polskiego, Obwód Kluczborski, za opiekę nad cmentarzami i mogiłami polskimi na Ukrainie.

Konkurs Marszałka Senatu RP o Tytuł Strażnika Dziedzictwa Rzeczypospolitej został ustanowiony w 2013 roku. Organizowany jest we współpracy z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tytuł Strażnika Dziedzictwa Rzeczypospolitej jest przyznawany corocznie osobom i instytucjom dla uhonorowania ich aktywności i działań na rzecz opieki, odnowy i promocji polskiego dziedzictwa kulturowego w kraju i za granicą, ze szczególnym uwzględnieniem spuścizny materialnej. Zwycięzcy konkursu otrzymują tytuł Strażnika Dziedzictwa Rzeczypospolitej, pamiątkowy medal, plakietę, dyplom oraz nagrodę pieniężną. Jej wysokość wynosi: dla laureata w kategorii krajowej indywidualnej wynosi 10 000 zł, krajowej instytucjonalnej – 20 000 zł, dla laureata Nagrody zagranicznej – 5 000 euro.

Uroczystość odbędzie się 15 listopada br., o godz. 16.

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!