Szkoła „Senamiesčio“ protestuje przeciwko połączeniu ze Szkołą na Lipówce

Społeczność szkolna rosyjskojęzycznej szkoły „Senamiesčio“ nie zgadza się na połączenie ich szkoły ze Szkołą Podstawową na Lipówce, gdzie dzieci uczą się w języku polskim oraz rosyjskim. W 27 stycznia w szkole odbyła się akcja protestacyjna.

zw.lt
Szkoła „Senamiesčio“ protestuje przeciwko połączeniu ze Szkołą na Lipówce

Celem akcji protestacyjnej „Szkoła naszym domem” jest zwrócenie uwagi samorządu, że społeczność szkolna kategorycznie się nie zgadza na reorganizację i likwidację Szkoły „Senamiesčio“.

Zamknięciu szkoły „Senamiesčio” sprzeciwia się większość jej uczniów oraz ich rodzice. Społeczność szkoły zwróciła się do samorządu, który 1 lutego ma podjąć ostateczną decyzję o połączeniu szkół. 1 lutego jest zaplanowana pikieta pod samorządem miasta. „Sądzimy, że warto szukać przejrzystych i konstruktywnych rozwiązań, które dałyby pozytywny wynik” – napisali w oświadczeniu organizatorzy akcji.

Podczas akcji protestowej uczniowie napisali list do mera miasta Remigijusa Šimašiusa, odbył się koncert. Przybyły osoby oraz członkowie Rady miasta, którzy nie popierają likwidacji szkoły.

11 stycznia Rada Miasta Wilna poparła decyzję o przeniesieniu wileńskiej szkoły Senamiesčio z rosyjskim językiem wykładowym do budynku szkolnego wileńskiej Szkoły Podstawowej na Lipówce, gdzie dzieci uczą się w języku polskim oraz rosyjskim. Ostateczna decyzja zostanie podjęta na początku lutego. Zdaniem Rady miasta, połączenie szkół pozwoli na odpowiednie wykorzystanie budynków szkolnych. Obie szkoły w ostatnich latach były półpuste.

Do Szkoły Senamiesčio mogłoby uczęszczać o 468 uczniów więcej, a w Szkole podstawowej na Lipówce jest 272 niewykorzystanych miejsc. Do budynku szkolnego na Lipówce przeprowadzi się 205 uczniów, którzy obecnie uczęszczają do Szkoły Senamiesčio.

Odległość między obiema szkołami wynosi około 1 km, która jest do pokonania w ciągu 10 min.

„Po przesiedleniu uczniów szkoły Senamiesčio na Lipówkę, uczniowie będą mieli lepsze warunki nauki. Po renowacji szkoła na Lipówce posiada piękną aulę, nowoczesną salę komputerową, salę sportową, skomputeryzowaną bibliotekę. 90 proc. nauczycieli korzysta z laptopów w celach dydaktycznych, są dwie tablice interaktywne, pięć ekranów, cztery odtwarzacze multimedialne. Ze środków samorządowych będzie odremontowane również boisko szkolne”- powiedział wicemer Wilna Valdas Benkunskas.

Do Szkoły Senamiesčio z rosyjskim językiem wykładowym uczęszcza 205 uczni, chociaż jest ona przeznaczona dla 814 dzieci. W 1/3 części budynku szkolnego mieści się spółka Vilnius International Meridian School, która wynajmuje pomieszczenia od Szkoły od 2006 roku. Dzieci ze Szkoły Senamiesčio do budynku szkolnego na Lipówce mają być przesiedlone w przyszłym roku szkolnym, tzn. od 1 września 2017 roku.

Dyrektorka Szkoły Podstawowej na Lipówce Helena Gasperska popiera reorganizację. „„Połączenie” szkół będzie polegało na tym, że szkoła Senamiesčio przeniesie się do naszego budynku i będziemy funkcjonowali jako jedna szkoła. Zakłada się, że nie powinno to w szczególny sposób wpłynąć na działalność szkoły. Połączenie szkół jest jednak bardzo logicznym rozwiązaniem. Obie szkoły mieszczą się w dużych budynkach, których koszty utrzymania są wysokie. W obu wypadkach budynki szkolne mogłyby pomieścić ponad dwa razy więcej uczniów. Zmienią się też ogólne proporcje, bo jeżeli Szkoła Senamiesčio zostanie przeniesiona, to od 1 września bieżącego roku na Lipówce będzie uczyło się znacznie więcej dzieci rosyjskich niż polskich“ – powiedziała w wywiadzie dla zw.lt dyrektorka szkoły.

Szkoła Podstawowa na Lipówce w Wilnie została odrodzona jako polska placówka oświatowa w 1990 roku. Pierwotna placówka oświatowa powstała w obecnym budynku szkolnym w 1938 r., była to szkoła powszechna nr 40 im. J. Piłsudskiego. Dyrektorem Szkoły jest Helena Gasperska, a lekcje są prowadzone w języku polskim i rosyjskim. Do Szkoły uczęszcza obecnie 205 uczniów.

PODCASTY I GALERIE