Szkoła „Senamiesčio“ nie zostanie połączona ze szkołą na Lipówce

Rosyjskojęzyczna szkoła „Senamiesčio“na razie nie zostanie połączona z polsko-rosyjską Szkołą Podstawową na Lipówce. Decyzja ma zostać podjęta podczas kolejnego posiedzenia Rady Miasta Wilna.

zw.lt
Szkoła „Senamiesčio“ nie zostanie połączona ze szkołą na Lipówce

Fot. Archiwum

Przeciwko reorganizacji niejednokrotnie protestowała społeczność rosyjskojęzycznej szkoły.

Do Szkoły Senamiesčio z rosyjskim językiem wykładowym uczęszcza 205 uczni, chociaż jest ona przeznaczona dla 814 dzieci. W 1/3 części budynku szkolnego mieści się spółka Vilnius International Meridian School, która wynajmuje pomieszczenia od Szkoły od 2006 roku.

W wypadku jesli rada samorządowa zatwierdzi reorganizację, to dzieci ze Szkoły Senamiesčio do budynku szkolnego na Lipówce zostaną przesiedlone w przyszłym roku szkolnym, tzn. od 1 września 2017 roku.

Szkoła Podstawowa na Lipówce w Wilnie została odrodzona jako polska placówka oświatowa w 1990 roku. Pierwotna placówka oświatowa powstała w obecnym budynku szkolnym w 1938 r., była to szkoła powszechna nr 40 im. J. Piłsudskiego. Dyrektorem Szkoły jest Helena Gasperska, a lekcje są prowadzone w języku polskim i rosyjskim. Do Szkoły uczęszcza obecnie 205 uczniów.

Dyrektorka Szkoły Podstawowej na Lipówce Helena Gasperska popiera reorganizację. „Połączenie” szkół będzie polegało na tym, że szkoła Senamiesčio przeniesie się do naszego budynku i będziemy funkcjonowali jako jedna szkoła. Zakłada się, że nie powinno to w szczególny sposób wpłynąć na działalność szkoły. Połączenie szkół jest jednak bardzo logicznym rozwiązaniem. Obie szkoły mieszczą się w dużych budynkach, których koszty utrzymania są wysokie. W obu wypadkach budynki szkolne mogłyby pomieścić ponad dwa razy więcej uczniów. Zmienią się też ogólne proporcje, bo jeżeli Szkoła Senamiesčio zostanie przeniesiona, to od 1 września bieżącego roku na Lipówce będzie uczyło się znacznie więcej dzieci rosyjskich niż polskich“ – powiedziała w wywiadzie dla zw.lt dyrektorka szkoły.

PODCASTY I GALERIE