Wilno i Wileńszczyzna
zw.lt

Szkoła „Senamiesčio“ nie zostanie połączona ze szkołą na Lipówce

Rosyjskojęzyczna szkoła „Senamiesčio“na razie nie zostanie połączona z polsko-rosyjską Szkołą Podstawową na Lipówce. Decyzja ma zostać podjęta podczas kolejnego posiedzenia Rady Miasta Wilna.

Przeciwko reorganizacji niejednokrotnie protestowała społeczność rosyjskojęzycznej szkoły.

Do Szkoły Senamiesčio z rosyjskim językiem wykładowym uczęszcza 205 uczni, chociaż jest ona przeznaczona dla 814 dzieci. W 1/3 części budynku szkolnego mieści się spółka Vilnius International Meridian School, która wynajmuje pomieszczenia od Szkoły od 2006 roku.

W wypadku jesli rada samorządowa zatwierdzi reorganizację, to dzieci ze Szkoły Senamiesčio do budynku szkolnego na Lipówce zostaną przesiedlone w przyszłym roku szkolnym, tzn. od 1 września 2017 roku.

Szkoła Podstawowa na Lipówce w Wilnie została odrodzona jako polska placówka oświatowa w 1990 roku. Pierwotna placówka oświatowa powstała w obecnym budynku szkolnym w 1938 r., była to szkoła powszechna nr 40 im. J. Piłsudskiego. Dyrektorem Szkoły jest Helena Gasperska, a lekcje są prowadzone w języku polskim i rosyjskim. Do Szkoły uczęszcza obecnie 205 uczniów.

Dyrektorka Szkoły Podstawowej na Lipówce Helena Gasperska popiera reorganizację. „Połączenie” szkół będzie polegało na tym, że szkoła Senamiesčio przeniesie się do naszego budynku i będziemy funkcjonowali jako jedna szkoła. Zakłada się, że nie powinno to w szczególny sposób wpłynąć na działalność szkoły. Połączenie szkół jest jednak bardzo logicznym rozwiązaniem. Obie szkoły mieszczą się w dużych budynkach, których koszty utrzymania są wysokie. W obu wypadkach budynki szkolne mogłyby pomieścić ponad dwa razy więcej uczniów. Zmienią się też ogólne proporcje, bo jeżeli Szkoła Senamiesčio zostanie przeniesiona, to od 1 września bieżącego roku na Lipówce będzie uczyło się znacznie więcej dzieci rosyjskich niż polskich“ – powiedziała w wywiadzie dla zw.lt dyrektorka szkoły.

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!