Szkoła Liderów Polonijnych czeka!

Trwa rekrutacja do Szkoły Liderów Polonijnych Europy Środkowej, która odbędzie się w Polsce w dniach 18-29 czerwca. To wyjątkowa okazja dla młodych i aktywnych działaczy środowisk polskich, by poszerzyćswoje kompetencje liderskie, zgłębić wiedzę w wielu dziedzinach i nawiązać cenne kontakty. Swoim zasięgiem projekt objął już ponad 350 osób z 35 krajów świata. Aplikować można do 18 maja.

zw.lt
Szkoła Liderów Polonijnych czeka!

Fot. FB/Szkoła Liderów Polonijnych

Szkoła Liderów Polonijnych jest to dwutygodniowy cykl warsztatów, wykładów, spotkań oraz wizyt studyjnych, adresowany do aktywnych społecznie przedstawicieli środowisk polonijnych. Szkoła odbywa się w Polsce, w Warszawie i kilku innych lokalizacjach.

Celem projektu jest rozwój kompetencji liderskich uczestników, przygotowanie ich do aktywnego i świadomego działania w swoich środowiskach polonijnych oraz lokalnych w kraju. Program będzie również prowadził do wzmocnienia stopnia identyfikacji narodowej uczestników z Polską i polską kulturą oraz przybliżenia im polskiej rzeczywistości, obecnej sytuacji społecznej i gospodarczej w kraju, a także kierunków jego rozwoju. Projekt realizowany jest od 2009 roku, wzięło w nim udział już 350 osób.

Organizatorzy szukają osób aktywnie zaangażowanych w zmienianie otaczającej ich rzeczywistości. Osób,
które niezależnie od swojego pochodzenia czy wykonywanego zawodu prowadzą działania budujące pozytywny wizerunek Polski i Polaków za granicą. Osób, które do tych działań potrafią zachęcić innych przyjmując w swojej małej lub dużej społeczności funkcje liderów. Dzięki Szkole Liderów Polonijnych chcemy takie osoby wzmacniać, inspirować i zachęcać do współpracy między sobą, jak i z podobnymi im ludźmi w Polsce.

Program Szkoły Liderów Polonijnych Europy Środkowej składać się będzie z:
– warsztatów rozwijających umiejętności liderskie, m.in. przywództwo, budowanie zespołu, debatowanie,
– wykładów oraz spotkań z politykami, artystami, przedsiębiorcami, działaczami społecznymi etc.,
– wizyt studyjnych w różnych miastach Polski, w ramach których uczestnicy będą spotykać się z przedstawicielami instytucji państwowych i lokalnymi liderami oraz poznawać przykłady rozwijających się w Polsce inicjatyw społecznych i gospodarczych,
– kursu e-learningowego z zakresu pozyskiwania funduszy na działalność polonijną oraz współpracy z instytucjami w Polsce, którego ukończenie będzie warunkiem udziału w szkoleniu (kurs odbywać się będzie w drugiej połowie maja).

Więcej informacji na www.szkola-liderow.pl

PODCASTY I GALERIE