Szkoła Konarskiego ma nowego dyrektora?

W drodze konkursu nowym dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Szymona Konarskiego został Walery Jagliński. Wcześniej Jagliński pełnił funkcję wicedyrektora szkoły.

zw.lt
Szkoła Konarskiego ma nowego dyrektora?

Walery Jagliński/ Fot. Joanna Bożerodska

„Jeszcze nie ma nowego stanowiska. Trzeba wypełnić pewne formalności, a później kanydaturę ma zatwierdzić rada samorządowa. Dotychczas nie było takich przypadków, aby kandydatura została odrzucona przez radę. Jednak warto zaczekać” – powiedział zw.lt Walery Jagliński. Posiedzenie rady ma odbyć się w sierpniu.

Jagliński podkreślił, że jeśli zostanie zatwierdzony przez radę, to będąc dyrektorem nie będzie wprowadzał rewolucyjnych zmian. „Nie będzie dużych, drastycznych zmian, ponieważ w szkole pracują świetni nauczyciele, którzy maja ogromne doświadczenie. (…) Jeśli będą zmiany to raczej z punktu widzenia modernizacji. Zresztą zmiany już są wprowadzane. Wcześniej nasi uczniowie nie mieli szafek, a teraz będą mieli (…) Szkołę też czeka renowacja, więc wszystko będzie zależało od finansów. Jesteśmy wciągnięci do kilku projektów (…) Zamierzamy być konkurencyjna i najlepszą placówką” – zapewnił w rozmowie z zw.lt Jagliński.

Wieloletnia dyrektorka szkoły Teresa Michajłowicz podała się do dymisji na początku października 2015 roku. Główną przyczyną dymisji dyrektorki były problemy wokół reorganizacji szkoły.  Decyzją władz samorządowych szkoła została przekształcona ze szkoły średniej w szkołę podstawową.

„W takiej sytuacji trudno jakkolwiek się tłumaczyć. Byli niezadowoleni zarówno nauczyciele oraz uczniowie. Naprawdę mam tego wszystkiego dosyć” – w ten sposób przed rokiem skomentowała przyczyny dymisji dyrektorka szkoły.

W ciągu roku obowiązki dyrektora pełniła Krystyna Kratkowska.

Problemy z reorganizacją w Szkole im. Szymona Konarskiego zaczęły się wiosną 2015 r. kiedy 1 kwietnia jeszcze rada poprzedniej kadencji podjęła decyzję o przekształceniu szkoły w szkołę podstawową. Radni AWPL głosowali za przekształceniem szkoły średniej w szkołę podstawową.
29 lipca już rada nowej kadencji podjęła decyzje o przekształceniu dziewięciu wileńskich szkół średnich, w tym szkoły im. Szymona Konarskiego, w podstawowe. Tym razem radni AWPL głosowali przeciwko reorganizacji. Na samym początku posiedzenia frakcja AWPL zaproponowała, aby nie rozpatrywano tej kwestii, ponieważ nie było odpowiednich konsultacji ze społecznościami szkolnymi. Propozycja jednak została odrzucona.

25 radnych poparło reorganizację, 14 głosowało przeciw, a dwóch radnych wstrzymało się od głosu.

Wspólnota szkolna zaskarżyła tę decyzję samorządu w sądzie.

11 sierpnia Wileński Okręgowy Sąd Administracyjny zawiesił decyzję rady na czas trwania procesu sądowego, która nie zezwalała na kształtowanie 11-12 klas w tej placówce. Jednak 31 sierpnia kolegium sędziowskie rozpatrujące odwołanie złożone przez wileński samorząd cofnęło tę decyzję sądu i w przeddzień początku roku szkolnego uczniowie musieli przejść do innej szkoły.

PODCASTY I GALERIE