Szkoła im. Konarskiego nadal bez dyrektora

W październiku ubiegłego roku wieloletnia dyrektorka Szkoły im. Szymona Konarskiego podała się do dymisji. Dotychczas jednak na stanowisko dyrektora nie ogłoszono konkursu i na razie nie wiadomo, kiedy się odbędzie.

Antoni Radczenko
Szkoła im. Konarskiego nadal bez dyrektora

Fot. Joanna Bożerodska

,,Konkurs ogłasza Narodowa Agencja Oceny Szkół na zlecenie samorządu. Dotychczas samorząd nie złożył takiego zlecenia” – powiedziała w ubiegłą sobotę zw.lt Krystyna Kratkowska, pełniąca obowiązki dyrektora szkoły.

W samorządzie zw.lt poinformowano, że lista szkół do agencji, gdzie ma zostać ogłoszony konkurs została wysłana. Konkretna data nie zależy jednak od samorządu. „To zależy od ustaleń agencji. Oni monitorują szkoły w całym kraju. Mają sporo pracy (…) Z własnego doświadczenia wiem, że to trochę trwa” – powiedział zw.lt szef Departamentu Kadr stołecznego samorządu Antanas Gadeckis. Zgodnie z ustawodawstwem szkoła bez stałego dyrektora może funkcjonować przez rok. Jednak czasami termin się wydłuża .

W Narodowej Agencji Oceny Szkół poinformowano, że listę otrzymano. „Na razie jednak nie możemy podać konkretnej daty. Szczegóły musimy ustalić z samorządem” – powiedziała w rozmowie z zw.lt Justina Šalnaitė z Agencji Oceny Szkół. Podkreśliła jednak, że konkurs odbędzie się na pewno w tym roku.

W ubiegłym roku Szkoła Średnia im. Szymona Konarskiego, w ramach reorganizacji sieci szkół, została zredukowana do szkoły podstawowej.

Problemy z reorganizacją w Szkole im. Szymona Konarskiego zaczęły się wiosną br., kiedy 1 kwietnia jeszcze rada poprzedniej kadencji podjęła decyzję o przekształceniu szkoły w szkołę podstawową. Radni AWPL głosowali za przekształceniem szkoły średniej w szkołę podstawową.

29 lipca już rada nowej kadencji podjęła decyzje o przekształceniu dziewięciu wileńskich szkół średnich, w tym szkoły im. Szymona Konarskiego, w podstawowe. Tym razem radni AWPL głosowali przeciwko reorganizacji. Na samym początku posiedzenia frakcja AWPL zaproponowała, aby nie rozpatrywano tej kwestii, ponieważ nie było odpowiednich konsultacji ze społecznościami szkolnymi. Propozycja jednak została odrzucona.

25 radnych poparło reorganizację, 14 głosowało przeciw, a dwóch radnych wstrzymało się od głosu. Wspólnota szkolna zaskarżyła tę decyzję samorządu w sądzie.

11 sierpnia Wileński Okręgowy Sąd Administracyjny zawiesił decyzję rady na czas trwania procesu sądowego, która nie zezwalała na kształtowanie 11-12 klas w tej placówce. Jednak 31 sierpnia kolegium sędziowskie rozpatrujące odwołanie złożone przez wileński samorząd cofnęło tę decyzję sądu i w przeddzień początku roku szkolnego uczniowie musieli przejść do innej szkoły.

14 września dyrektorka szkoły  Teresa Michajłowicz podała się do dymisji. „W takiej sytuacji trudno jakkolwiek się tłumaczyć. Byli niezadowoleni zarówno nauczyciele oraz uczniowie” – wyjaśniła wówczas swą decyzję w rozmowie z zw.lt dyrektorka.

PODCASTY I GALERIE