Szkoła im. Joachima Lelewela przeniosła się na Minties

Rada Szkoły im. Joachima Lelewela w Wilnie w poniedziałek (17 października) podjęła decyzję.

zw.lt
Szkoła im. Joachima Lelewela przeniosła się na Minties

Fot. Joanna Bożerodska

„W poniedziałek rada szkoły, tzn rodzice, uczniowie wraz z nauczycielami, odwiedzili budynek przy ulicy Minties 3. Obeszli cały budynek, zobaczyli czy wszystkie prace są wykonane. Stwierdzili, że prace są wykonane i proces nauczania można już tutaj rozpocząć. To rada szkoły podniosła taką decyzję, że od 18 października uczniowie będą się uczyli w budynku przy ulicy Minties 3” – poinformowała zw.lt dyrektorka szkoły Edyta Zubel.

We wtorek uczniowie klas początkowych mieli normalne lekcje , natomiast uczniowie klas 5-12 pomagali nauczycielom porządkować klasy. „Natomiast jutro wszyscy uczniowie będą mieli lekcje przy ulicy Minties” – podkreśliła dyrektorka.

Na razie prace budowlane zostały zakończone tylko wewnątrz budynku. Prace zewnętrzne mają być zakończone w kwietniu 2017 roku.

Obecnie szkoła czeka na decyzję Ministerstwa Oświaty w sprawie akredytacji. Dyrektorka Edyta Zubel ma nadzieję, że jeszcze w tym roku szkoła otrzyma status gimnazjum.

Tymczasem dzisiaj wydano oświadczenie w sprawie przeniesienia szkoły na ulicę Minties. „Decyzja władz miasta, koalicji liberalno-konserwatywnej, w sprawie wyrzucenia Szkoły im. J. Lelewela z Antokola do Żyrmun jest decyzją skandaliczną i sprzeczną z jednym z podstawowych założeń reformy szkolnictwa, jaką jest optymalizacja rozmieszczenia szkół. Działania te są bezprawne oraz skandaliczne w stosunku do społeczności polskiej i rosyjskiej zamieszkującej ogromną dzielnicę Wilna, jaką jest Antokol” – czytamy w oświadczeniu, które podpisały: Krystyna Adamowicz, Stowarzyszenie absolwentów ,,Zawsze wierni Piątce”, Renata Cytacka, Starosta frakcji AWPL-ZChR w Samorządzie m. Wilna, Danuta Narbut, Prezes Wileńskiego Forum Rodziców Polskich, Beata Bartoszewicz, Przewodnicząca Komitetu Obrony Szkoły.

„Społeczność szkolna była przeciwko likwidacji jedynej szkoły z polskim językiem nauczania na Antokolu. Tym bardziej jest to perfidne, gdy w argumentacji słyszymy, że zabrakło miejsca dla uczniów ze szkoły z litewskim językiem nauczania, których na Antokolu jest kilka. Zgodnie ze standardami międzynarodowymi nie można polepszać stanu posiadania większości uszczuplając prawa mniejszości narodowych. Tego typu bezprawne działanie jest niezrozumiałe i niedopuszczalne w demokratycznym państwie. Takie posunięcia władz udowadniają, że Litwa nie jest z pewnością państwem demokratycznym” – czytamy w wydanym oświadczeniu.

PODCASTY I GALERIE