Szkoła im. J. Lelewela traci 11-12 klasy

Od września w Szkole Średniej im. J. Lelewela nie będą kompletowane klasy 11-12 - taki wniosek podczas dzisiejszego posiedzenia zaakceptowała Rada Miasta Wilna. Teraz kwestia ta będzie rozpatrywana w komitetach, pod obrady radnych ponownie trafi za trzy tygodnie.

zw.lt

Szkoła Średnia im. J. Lelewela ubiegała się o możliwość realizacji programu kształcenia specjalistycznego – czyli nauczania początkowego, podstawowego oraz średniego razem z nauczaniem o kierunku inżynieryjnym. Przed kilkoma tygodniami szkołę odwiedziła komisja z Ministerstwa Oświaty i Nauki, która zadecydowała, że placówka nie może przystąpić do akredytacji.

Dyrektor samorządowego Departamentu Oświaty, Kultury i Sportu Gintaras Petronis mówił podczas posiedzenia, że obecnie w dwóch budynkach – polskim i rosyjskim – uczy się około 500 dzieci, w żadnej klasie nie ma zaś ponad 20 uczniów.

Występujący w imieniu społeczności szkolnej Andrzej Jankiewicz przypomniał o historii placówki – jest to najstarsza polska szkoła w Wilnie. „Nie prosimy o dodatkowe finansowanie, o nic, prosimy tylko o możliwość osiągnięcia swego celu” – mówił Jankiewicz.

Radni większością głosów zadecydowali jednak o zlikwidowaniu w szkole klas 11-12 i przekształceniu jej w szkołę podstawową. Następnie kwestia ta będzie rozpatrywana przez komitety samorządowe, a ostateczna decyzja ma zapaść za trzy tygodnie.

1 czerwca placu Kudirki przed gmachem rządu Forum Rodziców Szkół Polskich na Litwie organizuje wiec. Jak zapowiadają organizatorzy, będzie to pikieta w obronie polskiego szkolnictwa na Wileńszczyźnie. Rodzice chcą zwrócić między innymi uwagę na problem akredytacji polskich szkół w Wilnie.

PODCASTY I GALERIE