Szełkowski o 101. rocznicy wyzwolenia Wilna od bolszewików: Polacy poczuli wówczas siłę

101 lat temu, 22 kwietnia 1919 r., Józef Piłsudski wydał odezwę do mieszkańców byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Deklarował: „Chcę dać Wam możność rozwiązania spraw wewnętrznych, narodowościowych i wyznaniowych, tak jak sami tego sobie życzyć będziecie, bez jakiegokolwiek gwałtu lub ucisku ze strony Polski”. Jaki był cel tego dokumentu, o wyzwoleniu przez Polaków Wilna spod panowania bolszewików i czy idea federacyjna Marszalka miała jakiekolwiek szanse na powodzenie - rozmawiamy z Waldemarem Szełkowskim, prezesem Klubu Rekonstrukcji Historycznej Garnizon Nowa Wilejka.

Renata Butkiewicz
Szełkowski o 101. rocznicy wyzwolenia Wilna od bolszewików: Polacy poczuli wówczas siłę

Waldemar Szełkowski/ Fot. Joanna Bożerodska

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej