Szef Kancelarii Senatu RP: Ponad 100 mln zł na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą

100,5 mln zł Senat RP przeznaczy na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 roku – dla Polskiego Radia dla Zagranicy minister Jakub Kowalski.

polskieradio.pl
Szef Kancelarii Senatu RP: Ponad 100 mln zł na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą

Fot. Fot. PAP/G. Momot

Szef Kancelarii Senatu RP, minister Jakub Kowalski powiedział, że obecnie są podpisywane ostatnie umowy z organizacjami, których oferty zostały wybrane do realizacji. ,,W tym roku pomoc senacka trafi do Polonii i Polaków poza granicami żyjących w 54 państwach” – poinformował Kowalski.

Z kwoty 100,5 mln zł na edukację trafi 33,25 mln zł, na kulturę i promocję Polski oraz ochronę polskiego dziedzictwa kulturowego – 16,7 mln zł, a na wzmocnienie pozycji środowisk polskich i polonijnych – 16, 65 mln zł – powiedział szef Kancelarii Senatu RP.

Najwięcej pieniędzy, zgodnie z oczekiwaniami środowisk polonijnych i polskich poza granicami, przeznaczono na edukację – 33,25 mln zł. Na kulturę i promocję Polski oraz ochronę polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego przeznaczono 16,7 mln zł, na wzmacnianie pozycji środowisk polskich i polonijnych w krajach zamieszkania – 16,65 mln zł, na media polonijne – 12 mln zł, na infrastrukturę polonijną – 16,7 mln zł i na pomoc charytatywną i socjalną 4,9 mln zł.

Minister Jakub Kowalski podkreślił, że od 2018 roku, nabór ofert na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią odbywa się drogą elektroniczną przy pomocy tzw. generatora ofert, który jest dostępny na stronie internetowej Senatu. „To znacznie usprawniło przyjmowanie wniosków i ich rozpatrywanie” – powiedział szef Kancelarii Senatu RP.

Najwięcej wniosków wpłynęło na realizację zadań w zakresie kultury i promocji Polski oraz ochrony dziedzictwa kulturowego i historycznego – 217 ofert, w zakresie edukacji – 187 ofert, na wzmacnianie środowisk polonijnych i polskich poza granicami – 103 ofert, na infrastrukturę polonijną – 54 ofert, na pomoc charytatywną – 27 ofert, na pomoc mediom polonijnym – 28 ofert. Dotacje przyznano na realizację 85 ofert w zakresie edukacji, 87 – w zakresie kultury i promocji Polski oraz ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego, 37 – w zakresie wzmacniania pozycji środowisk polskich i polonijnych w krajach zamieszkania, 13 – w zakresie mediów polonijnych, 29 – w zakresie infrastruktury polonijnej i 16 – na pomoc charytatywną i socjalną.

O najwyższe kwoty wystąpiły: Stowarzyszenie Wspólnota PolskaFundacja Pomoc Polakom na Wschodzie oraz Wolność i Demokracja. I te trzy organizacje otrzymały największe dofinansowanie z budżetu Kancelarii Senatu. Stowarzyszenie Wspólnota Polska otrzymało ponad 36,5 mln zł, Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie – prawie 32,5 mln zł, Fundacja Wolność i Demokracja – bez mała 9,5 mln zł.

Oprócz tych największych beneficjentów dotacje na złożone oferty otrzymało 126 organizacji. W tym Caritas Polska, Stowarzyszenia Parafiada im. Św. Józefa Kalasancjusza, Fundacja Oświata Polska za Granicą, Fundacja na Rzecz Dziedzictwa Narodowego im. Józefa Piłsudskiego i Fundacja Dziedzictwa Kulturowego.

PODCASTY I GALERIE