Szczyt NATO w Warszawie: prof. Alvydas Nikžentaitis

W dniach 8-9 lipca w Warszawie odbędzie się Szczyt NATO. Jest to wydarzenie ważne nie tylko dla Polski czy Litwy, ale również dla całego regionu. W ramach nowego projektu „Szczyt NATO w Warszawie” pytamy litewskich, polskich i europejskich polityków oraz ekspertów: Czego oczekują od szczytu, jaki będzie miał wpływ na sytuację w regionie i relacje polsko-liewskie. Naszym kolejnym rozmówcą jest historyk prof. Alvydas Nikžentaitis, prezes zarządu Forum im. Jerzego Giedroycia.

zw.lt
Szczyt NATO w Warszawie: prof. Alvydas Nikžentaitis

Fot. zw.lt

„Ostatnio widzimy wiele dobrych przykładów współpracy polsko-litewskiej: projekty energetyczne, infrastrukturalne. Nie ma żadnych różnic dotyczących Ukrainy i tak dalej. Nie przekłada się to jednak na stosunki dwustronne i nie odbija się na sytuacji mniejszości polskiej na Litwie” – zauważa prof. Nikžentaitis.

Jak dodaje, litewscy i polscy politycy nie prowadzą ze sobą konstruktywnych rozmów, natomiast Szczyt NATO w Warszawie mógłby zmienić tę sytuację.

Artykuł powstał w ramach projektu „Dialog pomiędzy narodami”, który jest współpfinansowany przez Fundusz Wsparcia Prasy, Radia i Telewizji

PODCASTY I GALERIE