Szczypiń: Ma zostać zaadaptowany podręcznik dla mniejszości polskiej na Litwie

„Rezultatem pracy grupy eksperckiej ma być przystosowany do realiów litewskich podręcznik do kształcenia polskich dzieci na Litwie” - powiedziała dziennikarzom Jadwiga Mariola Szczypiń, dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji, która wczoraj podpisała polsko-litewską deklarację w sprawie współpracy w dziedzinie oświaty pomiędzy Ośrodkiem Rozwoju Edukacji (ORE) w Rzeczypospolitej Polskiej i Centrum Rozwoju Edukacji w Republice Litewskiej.

Antoni Radczenko
Szczypiń: Ma zostać zaadaptowany podręcznik dla mniejszości polskiej na Litwie

Fot. FB/Ambasada RP na Litwie

Od czwartku w Wilnie trwa spotkanie Zespołu ds. oświaty polskiej mniejszości w Republice Litewskiej i litewskiej mniejszości w Rzeczpospolitej Polskiej.

„31 sierpnia spotkały się w Wilnie pani minister oświaty RL oraz Anna Zalewska minister edukacji narodowej RP. Z tego spotkania wynikły pewne ustalenia. Jednym z nich było podpisanie deklaracji o współpracy pomiędzy Centrum Rozwoju Edukacji w Wilnie i Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie. Taka deklaracja została wczoraj podpisana” – oświadczyła Jadwiga Mariola Szczypiń.

Deklaracja zawiera określone zadania dla 20 osobowego zespołu, który składa się z 10 ekspertów ze strony polskiej i 10 ze strony litewskiej. „Podstawowym celem wynikającym z owej deklaracji jest pogłębiona analiza kształcenia mniejszości litewskiej w Polsce i mniejszości polskiej na Litwie. W związku z tym pracujemy od wczoraj nad informacjami, które pozwolą nam wyprowadzić z analizy tej sytuacji, oczekiwane przez obie panie minister rekomendacje” – wyjaśniła Szczypiń.

Analiza ma zostać przygotowana do grudnia br., która później zostanie zaprezentowana ministerstwom oświaty w Polsce i na Litwie. Na podstawie analizy muszą zostać wypracowane rekomendacje dotyczące oświaty mniejszości narodowych w obu krajach.
Ruszyły też sprawy dotyczące przygotowania podręcznika i obudowy metodycznej dla mniejszości polskiej na Litwie. „Dzisiaj zdecydowaliśmy, że powstanie pięcioosobowy zespół ekspertów, który opracuje zakres adaptacji istniejących na rynku polskim podręczników. Zakładamy, że na początku grudnia zakres adaptacji będzie gotowy. We współpracy z pewnym wydawnictwem w Polsce , do której grunt został przygotowany, potoczy się dalsza praca, której rezultatem będzie przystosowany do realiów litewskich podręcznik do kształcenia na pierwszym poziomie edukacyjnym” – wyjaśniła dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Dyrektorka zaznaczyła, że w grupie eksperckiej panuje dobra atmosfera. „Oprócz tego rysuje się perspektywa szerszej współpracy, niż to wynika z bezpośrednich zapisów deklaracji, między dwoma ośrodkami w zakresie wymiany doświadczeń, współpracy w doskonaleniu nauczycieli, w opracowywaniu pomocy metodycznej dla nauczycieli. Takie szczegóły były właśnie dzisiaj omawiane” – poinformowała Szczypiń.

PODCASTY I GALERIE