Szansa na stypendium w Polsce

Kolejna szansa na stypendium w Polsce dla młodych naukowców z Litwy. Rekrutację kandydatów ogłosiła Fundacja im. Krzysztofa Skubiszewskiego.

zw.lt
Szansa na stypendium w Polsce

Fot. web.bg.uw.edu.pl

Stypendium i Dotacja imienia Krzysztofa Skubiszewskiego przeznaczone są dla kandydatów z Europy Środkowej, Bałkanów, krajów Bałtyckich, Europy Wschodniej, Rosji, Azji Środkowej i krajów Kaukazu. Honorowym patronem przedsięwzięcia jest minister spraw zagranicznych RP.

Stypendium umożliwi odbycie w roku akademickim 2014/2015 całorocznego indywidualnego stażu naukowego na Uniwersytecie Warszawskim lub innej uczelni w Polsce w zakresie prawa, nauk politycznych lub historii najnowszej. Celem stypendium jest szerzenie demokracji, praw człowieka, zasad państwa prawa i poszanowania prawa w stosunkach międzynarodowych.

Stypendium jest przeznaczone dla osób, które ukończyły studia wyższe i obroniły doktorat (lub mają znaczący dorobek naukowy) lub wykazują się wysokimi osiągnięciami na rzecz dobra społecznego, w szczególności promowania demokracji i państwa prawa.

Dotacja umożliwi jej beneficjentowi trzymiesięczny lub krótszy pobyt w Polsce, który będzie miał takie same cele i będzie zorganizowany na takich samych zasadach, jak staż w ramach stypendium.

Wnioski będą przyjmowane do 7 kwietnia 2014 r.

Szczegółówa informacja dotycząca stypendium i dotacji, ich programu oraz przebiegu, kryteriów wyboru stypendystów, warunków rekrutacji znajduje się tu.

PODCASTY I GALERIE