System rejestracji do przedszkoli znów nie działał

Rejestracja do przedszkoli w Wilnie, która miała się rozpocząć w środę (25 marca) o 8 rano, znów nie odbywa się zgodnie z planem. Strona internetowa Samorządu Miasta Wilna przez pewien czas była niedostępna. Po godzinie 9 rejestrację wznowiono, system funkcjonuje jednak powoli.

zw.lt
System rejestracji do przedszkoli znów nie działał

Fot. BFL/Vygintas Skaraitis

„Rejestracja do przedszkoli się odbywa, dane są jednak przetwarzane nie tak szybko jak planowano i jak gwarantowali dostawcy usług” – napisał na swoim profilu w Facebooku mer Artūras Zuokas.

Samorząd na swojej stronie internetowej prosi, aby rodzice, którzy już się zarejestrowali, nie podłączali się ponownie do systemu. Dzięki temu zmniejszą się dodatkowe potoki informacyjne i dane będą przetwarzane szybciej.

Jak rano poinformowali dziennikarzy przedstawiciele samorządu, system padł z powodu zbyt dużego obciążenia. Na wypadek awarii przygotowany był dodatkowy serwer, który wkrótce rozpoczął pracę.

W przeddzień samorząd informował, że nad systemem rejestracji pracowały spółki technologii informacyjnych IBM, DPA oraz BAIP.

W styczniu zapisy zostały wstrzymane z przyczyn technicznych. Samorząd poinformował wówczas, że został poddany atakowi cybernetycznemu. Mer Wilna Artūras Zuokas oświadczył, że atak mogli zorganizować jego oponenci polityczni przed planowanymi na 1 marca wyborami samorządowymi.

W tym roku przy formowaniu grup przedszkolnych pierwszeństwo będzie obowiązywało tylko w tym przypadku, jeżeli miejsce zamieszkania dziecka jest zadeklarowane na terytorium, do którego będzie przypisane przedszkole. Zgodnie z pierwszym kryterium pierwszeństwo będą miały dzieci z rodzin wychowujących troje i więcej potomstwa. Drugie kryterium przewiduje pierwszeństwo dla dzieci, których brat lub siostra już uczęszcza do danej placówki. Trzecie kryterium daje prawo pierwszeństwa dzieciom, które wychowuje jedno z rodziców, czwarte – dzieciom, których jedno z rodziców ma nie więcej niż 40 proc. zdolności do pracy, piąte – jeżeli jeden z rodziców pobiera naukę w szkole średniej na terenie stolicy. Kryteria pierwszeństwa mogą być sumowane i są równoważne.

Jeżeli dziecko nie ma prawa pierwszeństwa, listy w przedszkolach będą tworzone według daty złożenia podania. Priorytetowo traktowane będą dzieci, zameldowane na terenie przydzielonym do danej placówki, następnie dzieci zameldowane na terenie nie przydzielonym do danego przedszkola, wreszcie dzieci zameldowane w innych samorządach.

PODCASTY I GALERIE