Syrokomlówka wygrała V Konkurs Krasomówczy

Laureatami V Konkursu Krasomówczego dla Społeczności Polskiej na Litwie „Pięknie opowiedzieć małą ojczyznę" zostały uczennice Szkoły im. Władysława Syrokomli - Dorota Sokołowska oraz Karina Grzybowska.

Antoni Radczenko
Syrokomlówka wygrała V Konkurs Krasomówczy

Fot. Antoni Radczenko

Konkurs odbył się w Centrum Języka Polskiego, Kultury i Dydaktyki Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego w Wilnie. „Teraz jestem pewna, że nikt z Państwa nie żałuje tego sobotniego przedpołudnia, które spędziliśmy razem. Na pewno nie jest to czas stracony. Wszyscy mówcy, którzy przemawiali, którzy przybliżyli nam jakiś skrawek naszej małej ojczyzny, to są osoby ciekawe. Te osoby są ciekawymi rozmówcami, z którymi chciałoby się jeszcze raz spotkać i wysłuchać. Starają się mówić nie tylko do rzeczy, ale również do ludzi. Tak jak mówił Lec” – zwróciła się do zebranych po zakończeniu konkursu Henryka Sokołowska, kierownik Centrum Języka Polskiego.

„Jesteście coraz lepiej przygotowani, co bardzo, bardzo widać. Jest to zasługa nauczycieli, bo gros uczestników stanowią uczniowie, którzy wkładają dużo pracy i przede wszystkim zachęcają uczniów do uczestnictwa” – dodała Irena Masojć z Uniwersytetu Edukologicznego.

Konkurs krasomówczy ma na celu zwrócenie uwagi społeczności polskiej na doskonalenie umiejętności poprawnego, jasnego i logicznego formułowania myśli oraz kształtowanie szacunku do ziemi ojczystej i jej kultury, rozbudzenie zainteresowania własnym regionem, jego dziejami.

Uczestnicy mieli zaprezentować tematykę związaną z własnym regionem, jego zabytkami, historią, sylwetkami ciekawych i zasłużonych dla regionu ludzi. Czas wystąpienia był ograniczony do 10-15 minut. Przy ocenie przemówień jury brało pod uwagę: ciekawe ujęcie tematu, spójność wypowiedzi, sugestywność wypowiedzi, jasność i logiczność formułowania myśli, poprawność językową, bogactwo języka, kontakt ze słuchaczami.

W konkursie uczestniczyło 13 osób. Dwie osoby nie dotarły na konkurs. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, natomiast laureatom konkursu przedsiębiorcy z Koszalina ufundowali nagrody pieniężne.

Pierwsze miejsce zajęły dwie uczennice 10 klasy ze Szkoły im. Władysława Syrokomli. Dorota Sokołowska przygotowała prezentację pt. ,,(Nie)znany Abraham ze Sznipiszek”, natomiast przemówienie Kariny Grzybowskiej miało tytuł „Alicja w Krainie Rossy”.

Na drugim miejscu uplasowały się również dwie osoby: weteran konkursu Paweł Czetyrkowski „Krótki przyczynek o humorze wileńskim” oraz Marieta Mikulewicz „Ponary ostatni przystanek”.

Trzecie miejsce podzieliły pomiędzy siebie trzy osoby: Karolina Bogdziewicz „By nie było późno”, Waldemar Jackiewicz „Ojczyzna to ziemia i groby” oraz Sebastian Salwiński „Wilno miastem kalendarzy”.

W konkursie również startowały następujące osoby: Dominika Zacharzewska „Pomniki wileńskie – symbolem wielokulturowości miasta”, Donat Jurewicz „Refleksje grudniowe”, Paulina Hejbowicz „Historia majątku Biała Waka” oraz Daniel Ilkiewicz „Historia rodzinna godna pamięci potomnych. Z kroniki rodzinnej Ilkiewiczów”.

PODCASTY I GALERIE