Syrokomlówka: Naszym priorytetem jest jakość nauczania

„Pierwszy dzień w szkole jest jednym z najpiękniejszych dni. Są kwiaty, uśmiechy i nadzieja na lepsze wyniki” - powitała zebranych z okazji rozpoczęcia się nowego roku szkolnego Danuta Silienė.

zw.lt

Przed apelem uczniowie szkoły złożyli kwiaty na grobie patrona szkoły Władysława Syrokomli na Rossie.

„Wczoraj odbyła się rada szkoły, rada nauczycieli, na której podsumowaliśmy swoje działania za rok szkolny 2016/2017. Podsumowaliśmy działania dydaktyczno-wychowawcze naszego gimnazjum oraz nowe priorytety” – powiedziała Danuta Siliene, dyrektorka Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie, która w swej mowie powitalnej podkreśliła, że szkoła ma bardzo dobre osiągnięcia edukacyjne.

Dyrektorka poinformowała, że w ubiegłym roku szkolnym do matury przystąpiło 82 uczniów, a ogółem szkoła otrzymała 10 „setek”.

„W nowym roku szkolnym procesy edukacyjne muszą być nastawiona na jakość uczenia się. To są nasze priorytety” – dodała dyrektorka.

Radna Renata Cytacka oświadczyła, że jest to historyczny dzień dla placówki, ponieważ „już startujemy pod auspicjami gimnazjum” i z tej okazji złożyła najserdeczniejsze życzenia w imieniu własnym, frakcji i Waldemara Tomaszewskiego.

W 2017 r. Syrokomlówka, czyli jedna z najstarszych polskich szkół w Wilnie, uzyskała status gimnazjum. Szkoła im. Władysława Syrokomli powstała, początkowo jako szkoła Nr. 19, w roku 1954. W roku 1971 przeniosła się do gmachu przy ulicy Linkmenu . W 1972 r. przy szkole powstaje pierwszy w b. ZSRR polski dziecięcy zespół folklorystyczny “Wilenka”. Założycielem, kierownikiem i dyrygentem chóru jest Władysław Korkuć, choreografem i instruktorem tańca – Helena Rotkiewicz. Do dziś “Wilenka” pozostaje „wizytówką” szkoły. 22 maja 1989 r. odbyło się uroczyste nadanie szkole imienia Władysława Syrokomli.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej